Hazai pályázatok

A Könyvkiadás Kollégiuma pályázatot hirdet művészeti tárgyú művek hagyományos módon történő megjelentetésének támogatására

A Könyvkiadás Kollégiuma pályázatot hirdet művészeti tárgyú, illetve a különböző művészeti területekhez kapcsolódó, azokat bemutató, értelmező, értékelő művek hagyományos módon történő megjelentetésének támogatására. Pályázni a magyar művészeti élet különböző területeiről készült, az ott megszülető értékeket, illetve azok elemzését, értelmezését, értékelését bemutató kiadványok, albumok megjelentetésére lehet. 

NKA-pályázat örökségvédelmi célok támogatására

Pályázatot hirdet a Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelem Kollégiuma a 2018. április 1. és 2019. december 31. közötti időszakra kulturális örökségvédelmi célok megvalósításának támogatására.

Pályázni az alábbi altémákban lehet:
- a közhiteles nyilvántartásban szereplő régészeti lelőhelyek tudományos célú feltárásának, valamint feltárást követő állagmegóvásának, régészeti bemutatóhely kialakításának támogatása
- műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatása
- veszélyeztetett helyzetű épített műemlékek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatása

A támogatásra szánt keretösszeg 240 millió forint.

Pályázati határidő: 2018. február 28.

További információk >>

NKA-pályázat: fotóművészeti és kutatói tevékenységek támogatása

A Nemzeti Kulturális Alap Fotóművészet Kollégiuma pályázatot hirdet 2018. évi szakmai tevékenységek fejlesztésének és megújításának támogatására. 

Pályázni az alábbi altémákban lehet:
- alkotói támogatás: fotóművészek számára új alkotások létrehozására, valamint kutatók, szakírók számára kortárs fotóművészetet és fotótörténetet elemző és értékelő, a fotótörténetet feltáró tanulmányok megírása
- fotóművészeti, fotótörténeti kiállítás előkészítése, megrendezése, valamint a kiállításhoz kapcsolódó katalógus előkészítése és megjelentetése
- fotóművészeti alkotótelepek, alkotóműhelyek és szakmai fórumok programjainak megvalósítása, valamint magyar fotóművészek részvétele hazai és külföldi alkotótelepeken, szakmai fórumokon

A támogatásra szánt keretösszeg 50 millió forint.

Pályázati határidő: 2018. március 1.

További információk >>

NKA-pályázat: örökségvédelmi rendezvények

A Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelem Kollégiuma pályázatot hirdet a 2018. március 1. és 2019. február 28. közötti időszakra kulturális örökségvédelmi célok megvalósításának támogatására.

Pályázni az alábbi altémákban lehet:
- hazai és nemzetközi műemlékvédelmi és régészeti konferenciákon, rendezvényeken, kiállításokon, mesterkurzusokon és szakmai továbbképzéseken való részvétel támogatása
- hazai és nemzetközi műemlékvédelmi és régészeti konferenciák, rendezvények, kiállítások, mesterkurzusok és szakmai továbbképzések megrendezésének, valamint a kapcsolódó kiadványok megjelentetésének támogatása

A támogatásra szánt keretösszeg 16 millió forint.

Pályázati határidő: 2018. február 28.

További információk >>

„Nemzetpolitikai célú támogatások”

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. nyílt pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2018. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzat terhére az alábbiak szerint: Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által.
 
A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, az e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.
 
Pályázati határidő: 2017. december 19. 14.00 óra
 

Kapcsolat

MNM OMMIK

1053 Budapest
Magyar u. 40.
Telefon: 06-1-327-7700/598
E-mail: ommik@hnm.hu
Web: ommik.hu

Kapcsolat

Magyar Nemzeti Múzeum

1088 Budapest
Múzeum krt. 14-16.
Telefon: 06-1-327-7749
E-mail: info@hnm.hu
Web: www.hnm.hu