Hazai pályázatok

Pályázat veszélyeztetett helyzetű épített műemlékek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására

Pályázhatnak Magyarország közigazgatási területén belül a közhiteles műemléki nyilvántartásban szereplő ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői, a központi költségvetési szervek kivételével.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető: építőipari kivitelezési költségek, restaurálási költségek, műszaki ellenőr díjazása, tervezői művezetés, a kapcsolódó régészeti feltárás költségei (régészeti érintettség esetén)

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2017. február 20-ig lehet

További információk >>

NKA pályázat műemlék épületek és építmények állagmegóvásának támogatására

A felhívás témája: műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatása

Pályázhatnak Magyarország közigazgatási területén belül a közhiteles műemléki nyilvántartásban szereplő ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői, a központi költségvetési szervek kivételével.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető: építőipari kivitelezési költségek, restaurálási költségek, műszaki ellenőr díjazása, tervezői művezetés, a kapcsolódó régészeti feltárás költségei (régészeti érintettség esetén)

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 20.

További információk >>

NKA pályázat régészeti lelőhelyek tudományos célú feltárásának, állagmegóvásának, régészeti bemutatóhely kialakításának támogatására

Feltárásra pályázhatnak Magyarország közigazgatási területén belül a hatályos jogszabályok alapján régészeti feltárásra jogosult intézmények.

Állagmegóvásra, bemutatóhely kialakítására pályázhatnak Magyarország közigazgatási területén belül a közhiteles nyilvántartásban szereplő régészeti lelőhelyek tulajdonosai, vagyonkezelői, használói, fenntartói.

 

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2017. április 1.–2018. december 31.

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2017. február 20-án, éjfélig lehet.

További információk >>

Pályázatok kulturális szempontból értékes közművelődési területhez kapcsolódó folyóiratok számára

A Közművelődés Kollégiuma két pályázatot is hirdet:

- nagy hagyománnyal rendelkező vagy újabb innovatív közművelődési, amatőr művészeti, jelentős kulturális értékkel bíró országos, vagy fontos regionális szereppel rendelkező magyarországi kiadású és határon túli magyar nyelvű folyóiratok támogatására, illetve

- a kulturális szempontból értékes közművelődési területhez kapcsolódó, online megjelentetett internetes folyóiratok számára.

Benyújtási határidő: 2017. február 20.

További információk >>

Pályázat a múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztésére

A hazai kulturális intézmények (könyvtárak, közművelődési intézmények, muzeális intézmények) nagy része (beleértve a kis intézményeket is) klasszikusan foglalkozik egész életen át tartó tanulást támogató tevékenységekkel, azonban sok esetben a jelenleg rendelkezésre álló infrastruktúra a legtöbb esetben elavult, vagy nem áll rendelkezésre korszerű, tanulási célokra megfelelő helyiség, illetve technikai eszköz. Szükséges a tanulási folyamatok, a kompetenciafejlesztés és a képzések, valamint a szolgáltatások működtetéséhez a korszerű IKT infrastruktúra megteremtése is. Létre kell hozni a használók számára a közgyűjteményekben (pl. könyvtárakban) őrzött dokumentumokhoz és információvagyonhoz való akadálymentes hozzáférés eszközrendszerét. Az EFOP 4.1 intézkedése tartalmazza a nem formális és informális tanulási alkalmak, képzések, programok és szolgáltatások lebonyolításhoz szükséges közgyűjteményi (könyvtári, múzeumi, levéltári) és közművelődési infrastruktúra fejlesztését, továbbá a tanulási, kreatív és szolgáltató terek kialakítását, bővítését.

Kapcsolat

MNM OMMIK

1053 Budapest
Magyar u. 40.
Telefon: 06-1-327-7700/598
E-mail: ommik@hnm.hu
Web: ommik.hu

Kapcsolat

Magyar Nemzeti Múzeum

1088 Budapest
Múzeum krt. 14-16.
Telefon: 06-1-327-7749
E-mail: info@hnm.hu
Web: www.hnm.hu