Friss hírlevél az Interreg CENTRAL EUROPE, DUNA, INTERREG EUROPE, ESPON 2020 és INTERACT III programokról

Az ETE célkitűzés keretében a tagállamok határon átnyúló, transznacionális és interregionális együttműködési programokat dolgoznak ki és valósítanak meg együtt. A 2014-2020-as időszakban Magyarországot érintő ETE programok teljes körét az ETE hírlevelek 2015. februári száma mutatja be, amely itt érhető el >>

1. Interreg CENTRAL EUROPE Program

Az első pályázati felhívás nyertes projektjeinek listája az alábbi linken tekinthető meg: http://www.interreg-central.eu/show/central-europe-first-projects-approved/

A 2016-ban lezajlott második pályázati felhívás keretében 210 pályázat került benyújtásra. A legjobb projekt-tervek megvalósítására a 2017 tavaszára várható támogatási döntés keretében nagyjából 90 millió euró ERFA támogatás kerül majd megítélésre. A harmadik pályázati felhívás a tervek szerint 2017 IV. negyedévében jelenik meg.

Az Interreg CENTRAL EUROPE Program honlapja: http://www.interreg-central.eu/

 

 

2. Duna Transznacionális Program

A Duna Transznacionális Program első felhívásának pályázatairól 2016 szeptemberében hozta meg döntését a program Monitoring Bizottsága. Az 54 jóváhagyott pályázatban 100 hazai intézmény vesz részt, közülük 11 vezető partneri szerepben. A Közös Titkárság 2017. január 25-26-án szemináriumot szervez Budapesten az első felhívásban nyertes projektek vezető partnerei számára. Az esemény dokumentumai utóbb elérhetőek lesznek a program honlapján.

A nyertes pályázatok itt tekinthetőek meg >> 

A program második, ezúttal egylépcsős nyílt pályázati felhívása (amely a 4.1 specifikus célkitűzés kivételével és bizonyos tematikus korlátozásokkal kerül meghirdetésre) a tervek szerint 2017 tavaszán jelenik meg, a felhívással kapcsolatos legfontosabb információk azonban már most is elérhetőek a program honlapján: http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/second-call-for-proposals

A felhíváshoz kapcsolódóan az alábbi tájékoztató rendezvények várhatóak:

- a program Közös Titkársága 2017. február 9-én szemináriumot rendez Budapesten a vezető pályázók számára (a rendezvény nyelve angol) – bővebb információ és jelentkezés itt lehetséges >> 

- a nemzeti hatósági feladatokat ellátó Nemzetgazdasági Minisztérium várhatóan 2017. március elején a hazai pályázóknak és érdeklődőnek magyar nyelvű információs napot szervez Budapesten.

A Duna Transznacionális Program honlapja: http://www.interreg-danube.eu

 

3. INTERREG EUROPE (IE) Program

A program második felhívásának pályázatairól 2016 októberében hozta meg döntését a program Monitoring Bizottsága. A jóváhagyott 66 pályázatban 13 hazai intézmény vesz részt. A nyertes pályázatok listája az alábbi linken tekinthető meg:

http://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/199/second-call-projects-approved/

A program harmadik pályázati felhívása 2017. március 1-én jelenik meg június végi beadási határidővel. A program mind a négy prioritási tengelye nyitva áll majd a pályázók számára. A pályázati útmutató 2017 januárjától válik elérhetővé a program honlapján >> 

A felhíváshoz kapcsolódó budapesti információs nap várhatóan 2017. március elején kerül megrendezésre.

Az INTERREG EUROPE Program honlapja: http://www.interregeurope.eu/

 

4. ESPON 2020 Program

Az ESPON 2020 program európai területi tények, folyamatok feltárását, elemzését végzi kutatóhálózatok támogatásával az uniós, nemzeti és regionális szakpolitikák – különösen a kohéziós politika és területfejlesztés – területi megalapozottságának erősítése érdekében. Az ESPON 2020 program aktuális közbeszerzési felhívásai a program honlapján olvashatók: https://www.espon.eu/main/Menu_Calls/

Az ESPON 2020 programban folyamatosan lehetséges az ún. célzott elemzési projektekre vonatkozó témajavaslatok benyújtása. Ebben az esetben az egyes szakpolitikákért felelős nemzeti, regionális vagy helyi szintű intézményektől és más területi szereplőktől várják a kezdeményezést, hogy az ő igényeiknek megfelelően történjen területi tények testreszabott gyűjtése és elemzése. Az ESPON 2020 program aktualitásairól az ESPON 2020 Hírlevél 12. számában olvashatnak.

Az ESPON 2020 Hírlevél korábbi számai az alábbi linken érhetők el:

http://regionalispolitika.kormany.hu/interregionalis-programok

Az ESPON 2020 program iránt érdeklődők az alábbi e-mail címen kérhetik felvételüket az ESPON 2020 Hírlevél címzettjei közé: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az ESPON 2020 program honlapja: http://www.espon.eu/main/

 

5. INTERACT III Program

Az INTERACT III Program a határon átnyúló, transznacionális és interregionális együttműködési programok hatékony irányításról és végrehajtásról szól a résztvevő kulcsszereplők tapasztalatainak hasznosítása révén. Mivel a program célcsoportját elsősorban az ETE programok menedzsmentjét és irányítását végző intézmények alkotják (pl. az irányító hatóságok, a közös titkárságok, a monitoring bizottságok tagjai és nemzeti kontaktszemélyek, valamint a pénzügyi ellenőrzésben résztvevő szervezetek, ellenőrzési hatóságok képviselői), nyílt pályázati felhívásra nem kerül sor.

Az INTERACT Program által fejlesztett és folyamatosan bővülő KEEP (Knowledge and Expertise in European Programmes) az európai együttműködési programok adatbázisa – amely egyedülálló módon, aggregált információt nyújt több mint 16 000 INTERREG projektről és azok kedvezményezettjeiről – megtalálható a következő honlapon: www.keep.eu

Az INTERACT III program honlapja: http://www.interact-eu.net/

 

Az INTERACT Program 2016 májusában a transznacionális programok 2020 utáni jövőjéről műhelybeszélgetés-sorozatot indított. Az első három alkalom a transznacionális együttműködések eredményeinek mérésével, szükségességével és céljaival, valamint területi kontextusával foglalkozott. A műhelybeszélgetés résztvevői a transznacionális programok 2020 utáni sikerének előfeltételeként a következő szempontokat gyűjtötték össze:  az Interreg projektekkel és stratégiákkal kapcsolatban egységes értelmezés és egyértelmű definíció kialakítása, az előző programozási időszak tapasztalatainak figyelembevételével hatékonyabb módszerek alkalmazása (különösen a térségek szükségleteinek feltárását szolgáló indikátorok és adatbázisok területén), a funkcionális területek egységes definiálása és lehatárolása, az ETE programok és a kohéziós politika 1. célkitűzéséhez (regionális versenyképesség és foglalkoztatás) tarozó programok hatékonyabb összehangolása, az ETE programok végrehajtásának egyszerűsítése (ld. pl. a szabályozás harmonizálása, eredmény-alapú audit, állami támogatás egységes értelmezése, egy önálló Interreg Alap kialakításának lehetősége), az ETE programok végrehajtásának rugalmasabbá tétele, az eredmények megfelelő kommunikálása, a programokban résztvevő régiók szerepvállalásának erősítése, köz- és magánszféra együttműködésének erősítése.

Az INTERACT Program – az egyes területi együttműködési programtípusok jövőjével foglalkozó műhelybeszélgetések eredményeit összefoglalva – 2017 I. félévében szakmai iránymutatást készít az Európai Bizottság területi együttműködésekkel kapcsolatos jövőbeli elképzeléseinek formálásához.

 

III. További hírek

Önkormányzatok részvétele transznacionális és interregionális együttműködési projektekben Az önkormányzatok hivatalainál felmerülő költségek elszámolhatósága érdekében a hazai önkormányzatok részvételével induló – a Duna Transznacionális Program, az Interreg CENTRAL EUROPE, valamint az INTERREG EUROPE programokban támogatást nyert – projekteknél a partnerek közötti megállapodásban (Partnership Agreement) az érintett kedvezményezetteknél az alábbi hivatkozást szükséges szerepeltetni:

“Parties agree that certain activities of the Beneficiary {name of municipality} will be implemented by the municipal office as being the executive organ of the Beneficiary in accordance with Article 41(1) and 41(2) of Act No. CLXXXIX of 2011 on Local Governments in Hungary as well as paragraph 1 of Article 6/C of Act No. CXCV of 2011 on Public Finance, so that the costs reimbursed by the municipal office are eligible for support”.

A partnerek jogi státuszának vizsgálata: Ezúton is felhívjuk a Duna Transznacionális Program, az Interreg CENTRAL EUROPE és az INTERREG EUROPE programokban aktív hazai intézmények figyelmét a pályázó jogállásának pontos jelölésére a pályázatokban. Az egyes programok pályázói kézikönyvével összhangban a köz-, a magán- illetve a nemzetközi szervezetek megkülönböztetésére van lehetőség. A programok a közintézményi (public) státusz meghatározására a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014/24 EU irányelv „közjogi intézmény” kategóriáját használják (body governed by public law):

„olyan intézmény, amelyre a következők mindegyike jellemző:

1. amely kifejezetten olyan közérdekű célra jött létre, amely nem ipari vagy kereskedelmi jellegű;

2. amely jogi személyiséggel rendelkezik; és

3. amelyet többségi részben állami, területi vagy települési hatóság, vagy egyéb közjogi intézmény finanszíroz; vagy amelynek irányítása e hatóságok vagy intézmények felügyelete alatt áll; vagy amelynek olyan ügyvezető, döntéshozó vagy felügyelő testülete van, amely tagjainak többségét állami, területi vagy települési hatóság, vagy egyéb közjogi intézmény nevezi ki.”

A programok közös titkárságai a pályázatok értékelési szakaszában felkérik a tagállamok nemzeti hatóságait, hogy ellenőrizzék a pályázó által megjelölt jogállás helyességét. Amennyiben a nemzeti hatóságok a pályázó által megjelölt jogállást nem tudják egyértelműen megerősíteni, a pályázótól kérhetik a megjelölt jogállás igazolását (pl. tulajdonosi részarány, társasági szerződés, alapító okirat, alapszabály, felügyelő bizottsággal összefüggő információk). 

A fentiek alapján kérjük a pályázókat, hogy a jogállás megjelölésekor körültekintően járjanak el, valamint szükség esetén segítsék a nemzeti hatóság munkáját a jogállás igazolásának indoklásával.

 

IV. Tapasztalatok megosztása

REVEAL – A kulturális örökség gazdasági-társadalmi hatásának feltárása A 2016 novemberében lezárult kutatási projekt azt tűzte ki célul, hogy a nemzetközi tapasztalatok után hazai környezetben is megvizsgálja a kulturális örökség hatásait. Három műemléki helyszínen zajlottak kutatások, mindezzel párhuzamosan pedig egy a hazai gyakorlattól több ponton eltérő, a helyi közösség bevonásával megvalósuló műemlékfelújítás is része volt a vállalásnak. A helyszín a Balaton-felvidék kis tájegységének, Nivegyvölgynek egyik falva, Balatoncsicsó volt. A Norvég Alap támogatásával és a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ irányításával megvalósuló REVEAL projekt eredménye egy gyönyörű felújított épület, valamint a kutatási eredményeket összefoglaló tanulmányok, és a balatoncsicsói kísérleti projekt tapasztalatain alapuló módszertani útmutató, mely a gyakorlatban kifejezetten jól használható ajánlásokat tartalmaz. A kiadvány a kulturális örökség közösségvezérelt fejlesztésére koncentrál, de módszertana bármely helyi fejlesztés esetében jól alkalmazható. 

Tekintettel arra, hogy a kulturális erőforrások és örökség védelme, fejlesztése, valamint fenntartható használata az INTERREG EUROPE interregionális, valamint a transznacionális programokban is megjelenik, a Norvég Alap támogatásával megvalósult REAVEAL projekt eredményei a területi együttműködési programok iránt érdeklődők számára is hasznosak lehetnek. 

A kiadványok letöltetők az alábbi honlapról: www.oroksegkalauz.hu

 

Bővebb információ az Interreg CENTRAL EUROPE, DUNA és Interreg Europe programokról:

Hegyesi Béla (NGM)

06 1 795 40 55

06 30 475 85 73

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Bővebb információ az ESPON 2020 programról:

Móricz Ádám (NGM)

06 1 795 27 56

06 30 610 71 45

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Bővebb információ az INTERACT III programról:

Kalmár Péter (NGM)

06 1 795 52 08

06 30 397 82 71

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kapcsolat

MNM OMMIK

1053 Budapest
Magyar u. 40.
Telefon: 06-1-327-7700/598
E-mail: ommik@hnm.hu
Web: ommik.hu

Kapcsolat

Magyar Nemzeti Múzeum

1088 Budapest
Múzeum krt. 14-16.
Telefon: 06-1-327-7749
E-mail: info@hnm.hu
Web: www.hnm.hu