Szakmai képzések

Andragógia mesterszak

A szak meghirdetője: Pécsi Tudományegyetem

Az andragógia mesterképzési szak a bölcsészettudományi képzési terület szakja. Olyan andragógusok képzését kívánják megvalósítani, akik megszerzett társadalomtudományi ismereteik birtokában alkalmasak az európai közösséghez, a fejlett országokhoz való felzárkózás támogatására, és a felnőttoktatás és képzés feltételeinek differenciált fejlesztésére. 

További információk >>

Iparművészeti restaurátorképzés

Az Iparművészeti restaurátorképzés a Magyar Képzőművészeti Egyetem és a Magyar Nemzeti Múzeum együttműködésében, levelező tagozaton zajlik. A hallgatók  fa-bútor, fém-ötvös, szilikát, papír-bőr és textil-bőr specializációkon szerezhetnek restaurátorművész képesítést. Az osztatlan 5 éves képzés havi kéthetes blokkokban történik, majd sikeres záróvizsga és diplomavédés után egyetemi (Master of Art) diplomával zárul. A végzettek felvételt nyerhetnek az egyetem doktori iskolájába, ahol DLA (Doctor of Liberal Arts) fokozatot szerezhetnek.

A Magyar Nemzeti Múzeum Országos Restaurátor és Restaurátorképző Központja biztosítja a készítéstechnikai és a restaurálási gyakorlati munkához a műtermeket, valamint az oktatók többségét.

A képzés során a hallgatók számára lehetőség nyílik egy szemesztert külföldi egyetemen tölteni az Erasmus program keretében, valamint részt venni hazai és nemzetközi projektekben.       
Az egyes specializációk oktatói folyamatosan követik a restaurálás szemléletének és gyakorlati módszereinek nemzetközi fejlődését, a két fenntartó intézmény pedig biztosítja a korszerű technológiai feltételeket a kutatáshoz és a nemzeti kulturális tárgyi örökség megőrzéshez.

Elektronikus jelentkezés és a dokumentumok elektronikus beküldésének határideje: 2017. február 15.

További információk >>

Kiállítás-rendezés A-Z-ig: az ötlettől a megvalósításig a közoktatás szolgálatában

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ idén is megszervezi a „Kiállítás-rendezés A-Z-ig: az ötlettől a megvalósításig a közoktatás szolgálatában" című 120 órás akkreditált tanfolyamát 2017. október 2. és 2017. november 24. között, ezúttal Szegeden, a Móra Ferenc Múzeummal együttműködve. Olyan múzeumi szakemberek jelentkezését várják, akik szeretnék bővíteni ismereteiket a korszerű kiállítások tervezésében és megvalósításában.

Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 15.

Kulturális mediáció mesterszak

A szak meghirdetője: Pécsi Tudományegyetem

A kulturális mediáció mesterképzési szak a bölcsészettudományi képzési terület szakja. A végzettek a megszerzett nevelés- és kultúratudományi, pszichológiai, társadalomtudományi ismereteik birtokában képesek a szociokulturális társadalmi folyamatok elemzésére, a szükségletek felmérésére, elemzésére, a megjelent igények megjelenítésére, a kultúra tartalma, a kultúra alkotói és a különböző társadalmi csoportok közötti mediálásra, professzionális kultúraközvetítésre.

További információk >>

Kulturális örökség tanulmányok - Múzeumi kurátori specializáció

Az Atelier Európai Társadalomtudományok és Historiográfia Tanszék 2016 őszén új, önálló, Okleveles kulturális örökség tanulmányok szakember diplomát nyújtó, 2 éves, 120 kredites, nappali tagozatos mesterszakot indított. A tanszék és doktori program kezdetektől egy nyitott, interdiszciplináris szemlélettel működő történeti–társadalomtudományos kutatóműhely. Három évtizedes fennállása során az Atelier munkatársai széles nemzetközi kapcsolatrendszert alakítottak ki. Partnerintézménye a világhírű École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS, Párizs), 2011 óta koordináló központja a TEMA Erasmus Mundus képzésnek, A szak előzményeként, 2012 és 2016 között a tanszéken működött a Kulturális örökség története és gyakorlata című MA-specializáció. 2018 őszétől az Atelier és a Nemzeti Múzeum együttműködésének keretében a szakon belül új specializáció választható Múzeumi kurátori ismeretek néven. A mesterképzésre 2017. február 15-ig jelentkezhetnek a hallgatók.

Kapcsolat

MNM OMMIK

1053 Budapest
Magyar u. 40.
Telefon: 06-1-327-7700/598
E-mail: ommik@hnm.hu
Web: ommik.hu

Kapcsolat

Magyar Nemzeti Múzeum

1088 Budapest
Múzeum krt. 14-16.
Telefon: 06-1-327-7749
E-mail: info@hnm.hu
Web: www.hnm.hu