Szakmai képzések

Kulturális örökség tanulmányok mesterszak

A szak meghirdetője: Pécsi Tudományegyetem

A kulturális örökség tanulmányok mesterképzési szak a bölcsészettudományi képzési terület szakja. A végzettek megszerzett művelődéstörténeti és művelődéselméleti ismereteik birtokában képesek a kulturális örökség gazdasági, mentalitásbeli, környezetei és információs rendszerének történeti értelmezésére; ismerik a kulturális örökség védelmére, értékeinek megmutatására és menedzselésére vonatkozó munkafolyamatokat.

További információk >>

Kulturális projektmenedzser szakirányú továbbképzés

A szak meghirdetője: Pécsi Tudományegyetem

A szakirányú továbbképzés elsődleges célja, hogy a résztvevők a továbbképzés során fejleszthessék képességeiket a következő területeken: alapnövelés, szponzoráció, kulturális marketing, sajtónyilvánosság, kommunikáció, kulturális lobbi és információs technológiák használata. A résztvevők kompetenciáinak fejlesztése, illetve a multi- és interdiszciplináris eljárástechnikák közvetítése biztosítják, hogy a kulturális projekttevékenységek eredményesebbek és színvonalasabbak legyenek.

További információk >>

Kulturális turisztikai menedzser szakirányú továbbképzési szak

A képzés során a kulturális szakemberek megismerkedhetnek a turizmus alapfogalmaival, a turisztikai termékfejlesztéssel, valamint kifejezetten a kulturális turisztikai termékekkel és azok marketingjével. A hallgatóknak olyan vállalkozási, szervezési ismereteket és tudást kínálunk, amely képessé teszi őket a kulturális intézmények látogatóbarát kialakítására, sikeres pályázatok megírására és hosszú távú vállalati kapcsolatok kialakítására. A rendezvényszervezés és a médiakapcsolatok kialakítása is fontos szerepet kap a képzésben.

Információk a képzésről >>

Műkereskedelmi-művészeti menedzser szakirányú továbbképzés

A szak meghirdetője: Kodolányi János Főiskola
 
A szakirányú továbbképzési szak képzési célja: Olyan szakemberek képzése, akik ismerik a művészettörténet és a műkereskedelem területéhez kapcsolódó elméleti alapfogalmakat és tisztában vannak napjaink kultúra, stílus, életmód kérdéseivel; tájékozottak az egyetemes művészettörténet, iparművészet, magyar festészettörténet és ipartörténet területén. Tanulmányaik során legalább egy művészeti terület művészettörténeti ág (festmény, ékszer, műtárgy, bútor-szőnyeg) megismerése.
 

Múzeumi alapképzés

A képzés célja szakmai, múzeumi alapismeretek egységes szemléletű és színvonalú elsajátítása, a különböző időben, helyszínen (egyetem) és képzési formában (BA, MA, szakmai továbbképzés, stb.) végzett felsőfokú végzettségű, múzeumi feladatokat ellátó szakemberek ismereteinek rendszerezése, bővítése, szintetizálása.

Kapcsolat

MNM OMMIK

1053 Budapest
Magyar u. 40.
Telefon: 06-1-327-7700/598
E-mail: ommik@hnm.hu
Web: ommik.hu

Kapcsolat

Magyar Nemzeti Múzeum

1088 Budapest
Múzeum krt. 14-16.
Telefon: 06-1-327-7749
E-mail: info@hnm.hu
Web: www.hnm.hu