Szakmai képzések

Kulturális projektmenedzser szakirányú továbbképzés

A szak meghirdetője: Pécsi Tudományegyetem

A szakirányú továbbképzés elsődleges célja, hogy a résztvevők a továbbképzés során fejleszthessék képességeiket a következő területeken: alapnövelés, szponzoráció, kulturális marketing, sajtónyilvánosság, kommunikáció, kulturális lobbi és információs technológiák használata. A résztvevők kompetenciáinak fejlesztése, illetve a multi- és interdiszciplináris eljárástechnikák közvetítése biztosítják, hogy a kulturális projekttevékenységek eredményesebbek és színvonalasabbak legyenek.

További információk >>

Kulturális turisztikai menedzser szakirányú továbbképzési szak

A képzés során a kulturális szakemberek megismerkedhetnek a turizmus alapfogalmaival, a turisztikai termékfejlesztéssel, valamint kifejezetten a kulturális turisztikai termékekkel és azok marketingjével. A hallgatóknak olyan vállalkozási, szervezési ismereteket és tudást kínálunk, amely képessé teszi őket a kulturális intézmények látogatóbarát kialakítására, sikeres pályázatok megírására és hosszú távú vállalati kapcsolatok kialakítására. A rendezvényszervezés és a médiakapcsolatok kialakítása is fontos szerepet kap a képzésben.

Információk a képzésről >>

Műkereskedelmi-művészeti menedzser szakirányú továbbképzés

A szak meghirdetője: Kodolányi János Főiskola
 
A szakirányú továbbképzési szak képzési célja: Olyan szakemberek képzése, akik ismerik a művészettörténet és a műkereskedelem területéhez kapcsolódó elméleti alapfogalmakat és tisztában vannak napjaink kultúra, stílus, életmód kérdéseivel; tájékozottak az egyetemes művészettörténet, iparművészet, magyar festészettörténet és ipartörténet területén. Tanulmányaik során legalább egy művészeti terület művészettörténeti ág (festmény, ékszer, műtárgy, bútor-szőnyeg) megismerése.
 

Múzeumi alapképzés

A képzés célja szakmai, múzeumi alapismeretek egységes szemléletű és színvonalú elsajátítása, a különböző időben, helyszínen (egyetem) és képzési formában (BA, MA, szakmai továbbképzés, stb.) végzett felsőfokú végzettségű, múzeumi feladatokat ellátó szakemberek ismereteinek rendszerezése, bővítése, szintetizálása.

Múzeumi kultúraközvetítés szakirányú továbbképzés

A képzés meghirdetője: Pécsi Tudományegyetem

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek múzeumi programok önálló kidolgozására, lebonyolítására, népszerűsítésére, valamint a múzeumokban őrzött tudásanyag papíralapú és digitális kiadványok formájában való közvetítésére. A kulturális örökséggel és a közgyűjteményekkel kapcsolatos elméleti ismeretek (intézményrendszer, jogi szabályozás, stb.) közvetítése mellett a képzés különös hangsúlyt helyez a múzeumi kultúraközvetítés gyakorlatára, a változatos módszertani kultúra kialakítására, valamint a múzeumpedagógiai, illetve múzeumandragógiai kiadvány- és tananyagkészítéssel kapcsolatos kompetenciák fejlesztésére.

További információk >>

Kapcsolat

MNM OMMIK

1053 Budapest
Magyar u. 40.
Telefon: 06-1-327-7700/598
E-mail: ommik@hnm.hu
Web: ommik.hu

Kapcsolat

Magyar Nemzeti Múzeum

1088 Budapest
Múzeum krt. 14-16.
Telefon: 06-1-327-7749
E-mail: info@hnm.hu
Web: www.hnm.hu