Elérhető a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia egységes módszertani kiadványa

A Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia (KDS) keretében, a négy közgyűjteményi ág szoros együttműködésével elkészült a Fehér Könyv, mely a közgyűjtemények digitalizálási munkájához szükséges szabványokat és módszertani segédleteket tartalmazza, valamint a KDS gyakorlati megvalósításához is segítséget nyújt.

A Fehér Könyv a múzeumok, könyvtárak, levéltárak és audiovizuális gyűjtemények számára egyfajta zsinórmértékként szolgálva elősegíti az egységes elvek mentén történő műtárgy-digitalizálást.
A kiadvány folyamatosan változik: a technológia fejlődése, illetve a digitalizálási gyakorlatok változása miatt a Könyvet időről időre felülvizsgálják, szükség esetén kiegészítik.

FEHÉR KÖNYV