ICOM | SOKFÉLESÉG A MÚZEUMOKBAN - A MÚZEUMI AGGREGÁCIÓ ÉGETŐ KÉRDÉSEI

ICOM | SOKFÉLESÉG A MÚZEUMOKBAN - A MÚZEUMI AGGREGÁCIÓ ÉGETŐ KÉRDÉSEI

A Magyar Nemzeti Múzeum adott otthont a 2019. március 11-én, az ICOM Magyar Nemzeti Bizottságával közösen szervezett Sokféleség a múzeumokban – a múzeumi aggregáció égető kérdései című konferenciának.

Varga Benedek főigazgató illetve az esemény főszervezője, Katona Júlia gyűjteményvezető, muzeológus bevezető beszédeit követően összesen nyolc előadó - négy külföldi majd négy hazai szakember számolt be intézményük működéséről, feladatairól illetve a jövőbeli tervekről. A szakmai program mintegy nyitásaként Henning Scholz mutatta be az immár 10 éve fennálló európai szintű aggregációs szolgáltatás, az Europeana működését. A jelenlévőket biztosította arról, hogy a velük kapcsolatban álló intézmények minden támogatást, segítséget megkapnak, ami egy jólműködő, hatékony adatbázishoz szükséges. Kiemelte többek közt a partnerek közti kommunikáció és együttműködés fontosságát, de felhívta a figyelmet a többnyelvűség, a helyesen megválasztott szókincs, vagy épp az adatvesztés megelőzésének kulcskérdéseire is.

Ezt követően német, francia illetve lengyel példákon keresztül ismerkedhetett meg a közönség a más, közép-európai országokban zajló folyamatokkal. Tapasztalataik, meglátásaik és terveik a hazai szakembereknek is segítséget nyújthatnak a jövőbeli fejlesztésekhez. A konferencia címe, sokféleség a múzeumokban is azt a kérdést volt hivatott feszegetni, hogy a különböző országok milyen eltérő módokon próbálnak hasonló eredményekre jutni, mennyire tudják követni az Europeana által létrehozott alapelveket.

A délutáni blokkban a hazai aggregátorok négy elismert képviselője szólalt fel. A Forum Hungaricum munkáját – a Magyar Nemzeti Digitális Archívum (MaNDA) feladataival egyetemben Szüts Etele mutatta be, míg az Országos Széchényi Könyvtártól Maczelka Árpád a könyvtári, - a Nemzeti Levéltár képviseletében Szatucsek Zoltán pedig a levéltári aggregáció céljairól, kihívásairól beszélt.

Az 1404/2017. (VI. 28.) Kormányhatározat a Magyar Nemzeti Múzeumot nevezi meg hazai ágazati aggregátorként. Az Országos Muzeológiai Módszertani és Információs Központja (OMMIK) főosztályvezetője, Sz. Fejes Ildikó az intézmény által működtetett aggregációs portált, a MuseuMap-et ismertette, amelyből a feltöltött adatok igény szerint azonnal átkerülnek az Europeana rendszerébe. A Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia 2019-2025 keretében még több partner bevonása, még több gyűjtemény digitalizálása a következő pár év fő célja.

 

A hazai szakemberek egyetértettek abban, hogy rengeteg kihívással, megoldandó problémával kell a magyar közgyűjteményi aggregációnak szembenézni, épp ezért mindannyian fontosnak tartják az összefogást, az intézmények közti kommunikációt.

 


Fotó: Kádár Dávid


 

 

 

Országos
Muzeológiai Módszertani
és Információs Központ