Új szabályok vonatkoznak januártól a kulturális közalkalmazottakra

Módosul a kulturális területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogállásáról szóló kormányrendelet. Az elmúlt évtizedek társadalmi változásai, az intézményrendszer átalakulásának tendenciái, a kulturális alapellátás kiterjesztésének szükséglete és a jogi környezet megújulása miatt szükségessé vált a kulturális közalkalmazotti munkakörök meghatározásának, azok előmeneteli és továbbképzési rendszerének újraszabályozása.

Az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges feltételek módosítása lehetőséget teremt a munkáltatók számára a minőségi munkavégzés nagyobb elismerésére. Az előmenetelre vonatkozó várakozási idő csökken, és egyszerűsödik a vezetői megbízásokkal kapcsolatos eljárás- és feltételrendszer.

Az új szabályozás felmenő rendszerben lép életbe, azaz 2018. január 1-jét, a jogszabály hatályba lépését követően kiírt pályázatok vagy létesített jogviszonyok esetén kell majd alkalmazni.