Múzeumok a minőségi szakképzésért - akkreditált továbbképzés

A kompetenciafejlesztés múzeumi támogatása, a múzeumpedagógusok, intézményvezetők szemléletformáló, ismeretbővítő, gyakorlatorientált képzése, a szakképzésben résztvevő tanulók felzárkóztatása, valamint a tehetséggondozás és a pályaorientáció támogatása céljából tart 30 órás ingyenes továbbképzést 2017. november 20-23. között a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ.  

A Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 c. projekt keretében kidolgozott, „Múzeumok a minőségi szakképzésért - A szakképzés támogatása múzeumi, kreatív iparági és az élethosszig tartó tanulás kompetenciáit fejlesztő foglalkozásokkal” címet viselő akkreditált továbbképzés idén először kerül megrendezésre. A szervezők november 13-ig várják a témában érintett ismeretátadási feladatokat ellátó múzeumi szakemberek jelentkezését.

A 22 elméleti és 8 gyakorlati órából álló négy napos képzés résztvevői megismerkednek a hazai szakképzés történetével, a szakiskolai tanulók - mint múzeumi célcsoport – sajátosságaival, s mindezzel összefüggésben a szakiskolai tanulók és a muzeális intézmények közötti kultúraközvetítés újszerű lehetőségeivel. A szakmatörténeti, szakmákhoz kapcsolódó kompetenciafejlesztésre irányuló, illetve a kreatív iparágat is érintő előadások során a résztvevők számos sikeres hazai jó gyakorlatba is betekintést nyerve inspirálódhatnak.

 

További információk >>