Tanulmánykötet az aktivista múzeumról

A múzeumok aktivista szerepvállalása friss, egyben ellentmondásos téma. Abban a nyugodt, otthonos légkörben, ahol vitát leginkább a tárgyak azonosítása vagy a gyűjteménykezelés módja gerjeszthet, provokációnak számít a gondolat. A múzeumi aktivizmussal szemben olyan ellenvetések merülnek fel, hogy a tevékenység a tudományos kutatás kárára megy, nem illik a múzeumi szektorhoz, illetve ez a szociális munkások feladata.

Vannak viszont, akik úgy érzik: a múzeumoknak ki kell lépniük a hagyományos kutató-megőrző-bemutató szerepből, részt kell venniük a globális problémákról szóló társadalmi párbeszédben (például a társadalmi igazságosságról vagy a fenyegető klímakatasztrófáról) ahhoz, hogy relevánsak legyenek a 21. században. Annál is inkább, mert a múzeumokat még sokan mindig vagy egy  letűnt kor szép, de érdektelen maradványának tartják, netán olyan luxusnak, amit csak egy szűk réteg látogat, így léte nem nélkülözhetetlen. A múzeumi aktivizmus hívei azonban egyáltalán nem vetik el a hagyományos múzeumi szerepet - így például a kutatást-, tehát az ellenzőknek más érveket kell találniuk. 

A most megjelent Museum Activism (szerk. Robert Janes és Richard Sandell) című tanulmánykötet rámutat a trend sokoldalúságára, és további kísérletekre buzdít. Az ő meghatározásukban a múzeumi aktivizmus célja, hogy általa politikai, társadalmi vagy ökológiai változást érjenek el. A modern múzeumot radikálisan újra kell gondolni, vagyis túl kell lépni saját belső köreiken, és csatlakozni kell a világot érintő nagy problémáinak megoldásához. 

A kötetben ötven szerző hat kontinensen szerzett tapasztalatairól számol be, a témakörök között szerepel például a a menekültválság és migrációs politika, a dekolonizáció, a múzeumok és a kőolajgyártó szponzorok vitatott viszonya, a helyi közösségek megerősítése, a fenntartható múzeum vagy a sajtóban megjelenő múzeumi aktivizmus képe. 

Museum Activism, szerkesztette: Robert Janes és Richard Sandell, 406 oldal, Routledge 2019

via Museum Journal, July/ August 2019

 

 

 

Országos
Muzeológiai Módszertani
és Információs Központ