A kékfestés története és technikája a hagyományos eszközöktől a legújabb divatig – megújult a Kékfestő Múzeum

Megújult kiállítással várja látogatóit a magyarországi kékfestés központi intézménye, a pápai Kékfestő Múzeum. A felújítás révén a Kluge kékfestő műhely szárító épületének korszerű és méltó bemutatása vált lehetővé.

A MÚZEUM 

A Kékfestő Múzeumnak otthont adó Kluge család műhelyéhez egy patinás szárító épület tartozik, melynek emeletén még az 1980-as évek elején létesült egy állandó kiállítás. Ennek renoválása most három kiállítótérben – a perrotine-, a tarkázó-, és a labor szobában – valósult meg. A felújítás a Kubinyi Ágoston Program keretén belül elnyert három millió forint összegből, valamint másfél millió értékű fenntartói támogatásból valósult meg. A tervezési és kivitelezési munkálatokat az intézmény dolgozói végezték.

A felújítás előtt a Kluge család régi berendezési tárgyai és eszközei révén került bemutatásra a kékfestés egyik fontos munkafolyamata a mintázás. Ezen belül a kézi és gépi technika, valamint a festéshez és mintázáshoz használt kémiai szerek.

AZ ÚJÍTÁSOK

Az új kiállításban hangsúlyt kapott a magyarországi kékfestés mintavilágának ismertetése; a minta születésétől a formák típusain keresztül, egészen a minták készterméken, vagyis a megfestett textilen való megjelenésig. A látogató bepillantást nyer egy mintafakészítő mester műhelyébe, valamint képet kap arról, hogy a magyarországi kékfestés mintakincsére milyen stílusok, korszakok, politikai mozgalmak hatottak. Ezt információs táblákon kívül a Kluge család értékes mintafái, illetve mai műhelyek által előállított textilek szemléltetik.

Új témaként jelent meg, hogy a műhely kézi technikáról gépi termelésre való áttérése hogyan hatott a formavilág átalakulására valamint a festés és mintázás során használt kémiai szerek mellett a minták színezési eljárásainak, azok viseletben betöltött szerepének ismertetése és a titkos összetevők, receptek, festőnövények bemutatása is.

A kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozás célja megismertetni, elgondolkodtatni a résztvevőket a vegyszerekkel történő, valamint természetes, környezetbarát színezési eljárásokkal kapcsolatosan. 

Egy rövid film mutatja be a ma működő mestereket, a kékfestés bonyolult munkafolyamatát, valamint divattervezők által újragondolt kékfestő ruhadarabokat. Ezzel a kiállítás ismertetni kívánja a mesterség mai állapotát és a kékfestő textilek sokrétű felhasználását és kiemeli, hogy a kékfestés az UNESCO szellemi kulturális örökség része 2019 óta.

A kiállító terek arculatukban mai igényeknek megfelelőek ötvözve a műhely jelleggel. A kiállítóterekbe figyelemfelkeltő, dekoratív elemek kerültek, melyek az esztétikai szerepen túl a közölni kívánt ismeretek jobb beépülését is segítik.

Az új, beépített tároló rendszerek műtárgyvédelmi szempontok, illetve a nagyobb befogadóképesség mentén kerültek kialakításra, így eddig a raktárban lévő több műtárgy bemutatása is lehetővé vált.

A terekben minden témát rövid, tömör és közérthető, információs táblákon megjelenő szövegek kísérnek, illetve tárgyfeliratok segítik a látottak értelmezését.

A kiállítás új, interaktív elemekkel is bővült, melyek az információk tapasztalati úton történő megszerzését nyújtják. Ezt célozzák meg a kiállító egységekben elhelyezett demonstrációs tárgyak valamint kipróbálható a mintázás technikája és felpróbálhatóak a kékfestő ruhák is.

A játszva tanulást és minél szélesebb rétegek elérését célozza meg, digitális eszközön megjelenő kékfestős játékok, valamint a monopoly mintájára kifejlesztett Kluge-poly

a Kékfestő Múzeum beszámolója

 

 

 

Országos
Muzeológiai Módszertani
és Információs Központ