Nyílt pályázatokat hirdet az NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma

Az NKA Kollégiuma két párhuzamos felhívást tett közzé, melyre minden jogi személy, így a múzeumok is pályázhatnak. Mindkét pályázat benyújtási határideje augusztus 10, a felhívás 2022. szeptemberétől megvalósuló programok lebonyolítását és az online kiadványok szakmai ellenőrzését támogatja.

 

1. felhívás: Magas színvonalú, hagyományteremtő, valamint többéves hagyománnyal rendelkező ismeretterjesztő és környezetkultúra rendezvények – szakmai táborok, konferenciák, szakmai – közösségi találkozók, fórumok, programok– megvalósítása.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 24 000 000 Ft

Igényelhető támogatási limit nincs megadva. A nevezési díj vagy az összeg 1%-a+ 27% Áfa vagy 500.000 Ft-nál kisebb összegű igény esetén 5000 Ft +27% Áfa (Támogatási intenzitás: 100%)

Pályázók köre:  jogi személyek, egyéni vállalkozók

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2022. szeptember 1. – 2023. szeptember 1.

Benyújtási határidő: 2022. augusztus 10

Jelen felhívás a pályázó tevékenységétől függően minősülhet az EUMSZ 107. cikk 1. bekezdése alá tartozó állami támogatásnak.

A felhívás teljes szövege az NKA honlapján, ide kattintva érhető el

 

2. felhívás: Jelentős szakmai hagyománnyal és tapasztalattal rendelkező, online ismeretterjesztő portálok tartalmi lektorálási tevékenységének támogatása
(a pályázat benyújtásakor már élő, működő honlappal rendelkeznek, illetve online kiadvány létrehozására korábban már részesültek támogatásban az NKA-tól.)

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 10 000 000 Ft

Igényelhető támogatási limit nincs megadva. A nevezési díj vagy az összeg 1%-a+ 27% Áfa vagy 500.000 Ft-nál kisebb összegű igény esetén 5000 Ft +27% Áfa (Támogatási intenzitás: 100%)

Pályázók köre: Szervezetek, amelyek alapító okiratában/alapszabályában/cégkivonatában a sajtótermék- kiadási tevékenység és/vagy sajtótermék megjelentetését előmozdító, segítő tevékenység fel van tüntetve. Az erre utaló bejegyzést magyarországi gazdasági társaságok esetén a cégkivonatban, egyéb szervezeti forma esetén – kivéve egyéni vállalkozó – az alapító okiratban/alapszabályban, jól láthatóan ki kell emelni, és fel kell tölteni a pályázathoz.

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2022. szeptember 1. – 2023. augusztus 31.

Benyújtási határidő: 2022. augusztus 10

A pályázat kritériuma a nyilatkozattétel arról, hogy:

  • a támogatandó tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek, mivel a pályázatba foglalt tevékenységek kapcsán a piaci bevételei nem érik el működési költségek legalább felét, és/vagy
  • a támogatandó tevékenységből megvalósuló szolgáltatások korlátozott vonzáskörzettel rendelkeznek, ezeket elsősorban magyar állampolgárok fogják igénybe venni (és a külföldi látogatók száma előre láthatóan marginális lesz), és ezért a támogatás előreláthatóan marginális hatással van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre.

A kollégium e felhívás keretében az online folyóiratok, portálok előzetes szakmai tartalmi ellenőrzését, elbírálását kívánja támogatni. Szerkesztési, szöveggondozási tevékenységeket e felhívás keretében nem támogat. 

 A felhívás teljes szövege az NKA honlapján, ide kattintva érhető el

nka-logó-nagy – Német Kör

 

 

 

Országos
Muzeológiai Módszertani
és Információs Központ