Ingyenes online kurzus: Digitális átállási stratégiák kidolgozása kulturális örökségvédelmi intézmények számára

Az inDICEs projekt nyílt, angol nyelvű online kurzust (MOOC) indít, melynek célja, hogy a kulturális örökséggel foglalkozó szakemberek munkáját támogassa a digitális stratégiák kidolgozásában. A kurzus ingyenes és mindenki számára nyitott. Még lehet jelentkezni, de ingyenesen csak április 10-ig elérhető.

A 'Developing digital transition strategies for cultural heritage institutions' kurzus 2023. február 13-tól indul, és hat modult foglal magában. A Leuveni Katolikus Egyetem, a KU Leuven szakértői által vezetett kurzus a kulturális örökséggel foglalkozó szakembereknek, hallgatóknak, politikai döntéshozóknak és azoknak szól, akit érdekel, hogyan lehet kezelni a digitális átalakulás kihívásait.

A résztvevők a legkülönbözőbb területekről (a kulturális közgazdaságtantól a szociológiáig, a kommunikációtól a szellemi tulajdonjogokig) érkező szakértők vezetésével megtanulják, hogyan lehet digitális átalakulási stratégiákat tervezni, értékelni és fejleszteni. A kurzus betekintést nyújt, valamint eszközöket és keretet biztosít ahhoz, hogy a kulturális örökségi intézmények felmérjék küldetésük és tevékenységük új technológiáknak köszönhető hatását.

A MOOC hat modulja a következő témákat öleli fel:

  • Digitális átalakulás és önértékelés: a bevezető modul részben a digitális átalakulás fogalmát és fontosságát tárgyalja a GLAM (galériák, könyvtárak, levéltárak, múzeumok) ágazatban, részben pedig az önértékelési és ellenőrzési stratégiákra összpontosít.
  • Digitális trendek és a kultúra 3.0: a modul a web főbb átalakulásait vizsgálja, a web információforrásként való használatától (web 1.0) a közösségi és interaktív elemek elfogadásáig (web 2.0). A ma társadalmi kihívásaival összefüggésben elemzi a kultúra 3.0 fogalmát, amelynek alapeleme az aktív részvétel. A középpontban a digitális kulturális részvétel különböző területei és hatástípusai, valamint a trendfigyelő gyakorlatok állnak.
  • Szellemi tulajdonjogok és a felhasználás: a modul azt vizsgálja, hogy a kulturális örökséggel foglalkozó intézmények hogyan tehetik jogi szempontból egyértelművé a digitális tartalmak újrafelhasználását. Hogyan tudnak az intézmények eligazodni a digitális kulturális gyűjteményekkel kapcsolatos uniós jogszabályokban, és mik azok az alapok, amelyeket a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatban meg kell érteni?
  • Stratégiai készségek, együttműködés és szervezeti növekedés: a modul azt tárgyalja, hogy a hálózatokban való részvétel hogyan növelheti a szervezet kapacitását, és hogyan segítheti a kulturális örökséggel foglalkozó intézmények hatásának optimalizálását.
  • Hatásvizsgálat: a modul bevált gyakorlatokat, eszközöket és módszertanokat mutat be annak értékelésére, hogy egy stratégia működik-e, vagy finomításra, illetve újratervezésre szorul. Ebben a modulban különös figyelmet kap az Europeana Impact Playbook és annak alkalmazása.
  • A technológiai innováció megközelítése: a modul az „innováció" fogalmát vizsgálja, hogy ez mit jelent egy átfogó digitális stratégia megtervezése szempontjából, beleértve a közönség online kommunikációs csatornákon keresztül történő elérésének módjait.

 

Minden modult előadások, szakértői interjúk és olvasmányok egészítenek ki. Az újonnan szerzett ismereteket feleletválasztós kvízeken és feladatokon keresztül mérhetjük le. Lehetőség van arra is, hogy a többi résztvevővel interakcióba lépjünkk, megvitassuk és megosszuk tapasztalatanikat és gondolatainkat. Az első hat hét folyamán hetente egy új modul válik elérhetővé, a fennmaradó két hétben a hallgatók megkísérelhetik a záróvizsgát vagy még egyszer átismételhetik a korábban tanultakat. Minden modulra három-négy órát szükséges rászánni.

A kurzus itt elérhető: https://www.edx.org/course/developing-digital-transition-strategies-for-cultural-heritage-institutions

A kurzust indító inDICEs projektről itt olvashat:  https://indices-culture.eu/

 

 

 

Országos
Muzeológiai Módszertani
és Információs Központ