Mit gondolnak a tanárok a digitális oktatási segédanyagokról?

A közelmúltban megjelent Open GLAM & Education. Tanárok és pedagógusok nézőpontja a digitális kulturális forrásokról" című tanulmány célja, hogy bemutassa a kulturális örökségen alapuló online eszközök, források és digitalizált gyűjtemények jelentőségét az EU országainak formális és nem formális oktatásában.

A varsói Centrum Cyfrowe az Europeana, az EuroClio és a Creative Commons együttműködésével készített kutatásának eredményei alapul szolgáltak ahhoz, hogy releváns ajánlásokat fogalmazzanak meg az örökségalapú, szabadon elérhető és felhasználható oktatási források és online gyűjtemények oktatási célú fejlesztésével kapcsolatban.

 

Az angol nyelvű prezentáció részletesen bemutatja az Open GLAM korábbi kiadványait és a jelenlegi felmérés tanulságait, amiket látványos infografikákkal illusztrálnak:

 

 

A felmérés során megállapították, hogy 

  • a tanárok és a informális oktatásban dolgozók szerint annál jobb, minél több szabadon felhasználható örökségalapú eszköz és forrás áll rendelkezésükre (94%-uk egyetért azzal, hogy ezek az eszközös segítik őket mindennapi munkájukban, és 84%-uk szerint a kulturális örökségi intézményeknek több interaktív digitális tartalmat kellene közzétenni)
  • az online digitális gyűjtemények és a hozzájuk tartozó háttérinformációk a kulturális örökségi intézmények által közzétett leggyakrabban használt források (A megkérdezettek 85%-a használja az online gyűjteményeket, 70%-uk az interneten hozzáférhető játékos oktatási tartalmakat, míg 65_uk használja a közzétett óravázlatokat)
  • egyik legnagyobb kihívás ezeknek az anyagoknak a megtalálása (A válaszadók 40%-a nehezen találja meg, 32%-uk szerint nincsenek katalógusba rendezve, 32%-uk vallja, hogy nem népszerűsítik őket megfelelően)

Ajánlások az örökségalapú nyílt oktatási források és online gyűjtemények oktatási célú fejlesztéséről

  1. Biztosítani és támogatni kell, hogy a kulturális örökséggel foglalkozó intézmények személyre szabott digitális eszközöket és forrásokat, valamint online gyűjteményeket hozzanak létre oktatási célokra.
  2. Szabadon hozzáférhetővé kell tenni az oktatásban is felhasználható örökség-alapú eszközöket és forrásokat 
  3. Elsőbbséget kell adni az oktatás számára is vonzó, inspiráló és élvonalbeli örökségi tartalmak létrehozásának, és a kulturális örökséggel foglalkozó intézmények alkalmazottai számára ehhez megfelelő képzést kell biztosítani
  4. Segíteni kell a tanárok és oktatók képességfejlesztését, hogy az örökségalapú oktatási tartalmak felhasználó és egyaránt készítői is lehessenek.

 

 

forrás

 

 

 

 

Országos
Muzeológiai Módszertani
és Információs Központ