Vezércsillag fenntartható múzeumoknak

Napjainkban az alapkérdés már nem a miért?, hanem hogy miként? legyenek fenntarthatók a múzeumok. A világ számos intézménye sokféle módon igyekszik „zöldebbé” válni, akár az ENSZ által meghatározott Fenntartható Fejlődési Célok követésével, akár a karbonsemlegességre törekvéssel, akár olyan mindennapi, praktikus kezdeményezésekkel, mint a LED izzók használata, vagy a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése. Ezzel együtt azt is látni, hogy nincs egy egységes, koherens stratégia, sőt, nem akadt egy a múzeumok, vagy más kulturális intézmények számára kidolgozott fenntarthatósági modell sem.

Nem véletlen tehát, hogy ez vált a Lausannei Egyetemen (UNIL) működő Culture for the Planet projekt egyik fő céljává, és ezért számít hiánypótlónak a Martin Müller professzor és Julie Grieshaber által kidolgozott Sustainability Star, magyarul fenntarthatósági csillag modell.

 

Maga a csillag három különböző szférából áll, melyek további, kisebb tematikus alcsoportokban foglalkoznak a múzeumi fenntarthatóság kérdésköreivel, lefedve az ENSZ 17 fenntartható fejlődési célját, speciálisan a múzeumi világ igényeire szabva.

 

 

Szerkezetét tekintve, a csillagnak van egy magja, melyben a négy legalapvetőbb elemet foglalja magába – ezek a nyilvános és nemzetközi elköteleződés a jól meghatározható fenntarthatósági célok felé, a fenntarthatóság beépítése a saját múzeumi stratégiába, a rendszeres monitorozás (különös tekintettel az ún. kulcsfontosságú fenntarthatósági mutatókra) valamint az eredmények, tapasztalatok közzététele. A magterület köré épül fel a második szféra, amely társadalmi-szociális kérdésekkel, beágyazottsággal, társadalmi igazságossággal és jólléttel foglalkozik. Müller professzor és Grieshaber itt már nyolc különböző dimenziót határozott meg, melyekre mindenképp szükséges odafigyelni. A „szeletek” a munkatársak jólléte, a diverzitás és inklúzió, a hozzáférhetőség, a közösség, a tanulás és inspiráció, a város szövetébe való beépülés, a partnerségi kapcsolatok és az integritás. A csillag ágai pedig a kifejezetten a természeti környezettel kapcsolatos problémaköröket sorolják fel, melyek a klíma, a biodiverzitás, a vízhasználat, a hulladékkezelés, az energiafelhasználás, a mobilitás, az élelmiszerekkel való bánásmód, valamint a múzeumok köré szerveződő ellátási lánc.

 

A négy alapvetés, valamint a további 16 meghatározott szempont egyforma hangsúlyt fektet a szociális- és a környezeti szféra gondjainak orvoslására, ezzel is kifejezve azt, hogy a környezeti kihívások kezelése együtt kell járjon a társadalmi jóllét fejlesztésével, kiterjesztésével is.

 

ICOM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Országos
Muzeológiai Módszertani
és Információs Központ