Ideális múzeumvezető, működés, finanszírozás, közösségek?

Milyen az elképzelt, ideális múzeumi vezető? Hogy néz ki egy ideális szervezeti működés és milyen irányítási formákkal próbálkozhatnak a múzeumok? Mi a helyzet a finanszírozással? És a közösséggel folytatott párbeszéddel?

Identitáskeresés, önreflexió, a külső-belső átalakulás és a közösséggel folytatott párbeszéd keresése – ezek köré a pontok köré szerveződött az ICOM INTERCOM 2023. május 6-9. között megtartott konferenciája, amelynek a Katari Nemzeti Múzeum lenyűgöző, sivatagi rózsát formázó épülete adott helyet.

The Future Museum - Framing the Skills and Mindsets of the Visionary Leader c. konferencia programjai rendkívül jónak bizonyultak: az előadók között a térség múzeumai mellett afrikai és ázsiai, majd némileg kisebb súllyal, de európai és amerikai példák is megjelentek – az arab világ képviselői csupán az utolsó napi kerekasztal-beszélgetések során kerültek túlsúlyba. Ez azonban csak mellékes megjegyzés volt, mivel a konferencia végig olyan témákat feszegetett, amelyek kisebb vagy nagyobb mértékben, de valamennyi múzeumot érintenek és amelyekből egyértelmű tendenciák rajzolódnak ki a múzeumok belső életét tekintve. Az alapfelvetés, miszerint a múzeumoknak minden szempontból felül kell vizsgálniuk a saját működésüket, több pillérre támaszkodott: céljaikat és üzeneteiket újra át kell gondolniuk és szükség esetén újradefiniálniuk, éppúgy, mint a közösségükkel (ha van) és a közönségükkel folytatott párbeszédük mibenlétét. Ezt a folyamatot nehezíti, hogy a múzeumok nagy része szervezetileg nem igazán fejlődött az elmúlt évtizedekben, ami mára azt eredményezi, hogy nehezen tudnak lépést tartani a társadalom változásaival, miközben a dolgozóik sok esetben motiválatlanok és ellenállnak mindenféle újításnak. A negyedik pillért a finanszírozás kérdése jelentette, amely – mint tudjuk – sarkalatos pont minden intézmény életében.  

A konferencia végig a menedzsment irányából közelítette meg a fenti kérdéseket, azaz mit és hogyan tehet a múzeum vezetője annak érdekében, hogy intézménye és annak dolgozói kihozhassák magukból a maximumot.  

Dr. Ech-Cherki Dahmali (az Arab ICOM elnöke) a konferencia elején tartott köszöntőjében elmondta: a múzeumok jövője a vezetőiken múlik, ők pedig fiatal, okos, felkészült arab vezetőket és kurátorokat szeretnének képezni, akik a jövőbe vezetik a múzeumaikat. Ez a hozzáállás a konferencia alatt meglátogatott múzeumok (a Katari Nemzeti Múzeum, az Iszlám Művészet Múzeuma és a Sportmúzeum) tükrében is egyértelmű, és habár ezek a múzeumok jelenleg teljes mértékben nemzetközi szakemberi gárdával dolgoznak (ahogy egyébként az egész ország, amelynek lakossága 88 százalékban külföldiekből áll), a katari születésű szakemberek száma folyamatosan növekszik. 

A teljes cikk a Magyar Múzeumok oldalán olvasható.

 

 

 

Országos
Muzeológiai Módszertani
és Információs Központ