Bánki Zsolt: A közgyűjteményi integrált rendszerek konvergenciája

Bár az egyes közgyűjteményi integrált rendszerek funkcionalitásukban, filozófiájukban jelentősen eltérnek egymástól, mégis megfigyelhető egyfajta közeledés közöttük.

A különbségek lényegében a gyűjtemények tartalmából (magából a gyűjtött objektumokból) és belső szerkezetéből szervesen fakadnak, és indokoltak, származhatnak az időben eltérő fejlődési utakból, és az egyes intézménytípusok igényeiből is. A konvergenciát elsősorban az egységesülő szolgáltatási igények és környezet kényszeríti ki, amelyben a különböző forrásokból származó kulturális örökségi tartalmaknak egységes szolgáltatási környezetben kell megjelennie. A jövő integrált rendszerei olyan közgyűjteményi „termékcsomagok” lesznek, amelyek képesek lesznek kiszolgálni az egyes közgyűjteményi ágak sajátos igényeit úgy, hogy közös kommunikációs réteget képeznek a különböző tartalmak integrációja és szolgáltatása számára.

 

Prezentáció letöltése

 

Tags: