Szatucsek Zoltán: Európai levéltári projektek, a levéltárak és az Europeana

Az előadás a közgyűjteményi domének digitalizálási tevékenységével szemben támasztott eltérő és hasonló követelményekkel indít.

Ezután bemutatja az Európai Levéltári Portál (APE) fejlesztésének két szakaszát, a projektek célját, előrehaladását és jelenlegi státuszát.Az APE portált alkotó konzorcium jelenleg 28 nemzeti levéltár alkotja, a jelenlegi szakaszban a regionális, egyetemi és egyházi levéltárak csatlakozását tűzte ki célként. A portál egyedülállóan gazdag tartalmat halmozott fel, 95 levéltári intézményből több, mint 40 millió iratot szolgáltat. Legfőbb erénye a szervezeti és technológiai fenntarthatóság, ami a gyorsan változó intézményi és pénzügyi környezetben kiemeli a hasonló vállalkozások közül. A portál erős szakmai szabványokon alapul, hozzájárul ezek terjesztéséhez és egyúttal az európai szintű szakmai integrációhoz.

Az előadás a magyarországi cross-domain kezdeményezésekkel szembeállítva igyekszik hangsúlyozni, hogy a portál sikerének fontos összetevője az elgondolás mögött rejlő finanszírozási modell, ami a tartalmak decentralizált őrzésén és a publikálás közösségi finanszírozásán alapul. A fejlesztés során kiemelt szempontot jelent az Europeánával való interoperabilitás, az előadás kitér ennek lehetőségeire és nehézségeire is. A magyarországi levéltárak közvetlenül kapcsolódnak a portálhoz, a nemzeti levéltár csak koordinációs szerepet játszik. Az előadás bemutatja azt is, hogy hogyan kapcsolódható a Magyar Nemzeti Levéltár publikálási tevékenysége az APE és Europeana portálhoz.

Tags: