Gunther Reisinger : Digitális forráskritika muzeológiai kontextusban

A szerző forráskritikai szempontból vizsgálja a digitális / digitalizált tartalmakat Lehet-e, és ha igen, milyen feltételekkel tekinthetők tudományos forrásoknak a digitálisan keletkezett / vagy digitalizált tartalmak.

A módszer különbséget tesz a különböző művészeti formák és a hozzájuk kapcsolódó digitális források között és felfedi a fenomenológiai párhuzamosságokat. Ezek az új tendenciák egyrészről új lehetőségeket teremtenek a művészettörténeti kutatások terén, másrészről rámutatnak a forrásalapú kutatásokban rejlő módszertani veszélyekre is.

Prezentáció letöltése

Tags: