Pályázatok járásszékhely múzeumok és muzeális intézmények szakmai támogatására

Az EMMI kiírása járásszékhely múzeumok szakmai támogatására

A pályázat célja a járásszékhely települési önkormányzatok, Budapest Főváros Önkormányzata, valamint a fővárosi kerületi önkormányzatok által fenntartott múzeumok modellértékű jó gyakorlatainak szakmai támogatása a kulturális örökség hozzáférhetővé tétele és megóvása érdekében.

A támogatásból a megelőző állományvédelem modellértékű jó gyakorlatainak kialakítására, raktári egységek állományvédelmi fejlesztésére lehet támogatást igényelni a kulturális örökség megóvása érdekében.

A fejlesztés keretében – hosszú távú, több lépcsős állományvédelmi stratégiába illeszkedve – egyes raktári egységek állományvédelmi helyzetének átfogó rendezése valósítható meg, melynek során:

 • a raktárhelyiség/raktári egység állagvédelmi felújítása, átalakítása,
 • raktárhelyiség nyílászáróinak korszerűsítése, műtárgybarát izzók beszerzése,
 • kulturális javak tárolására korszerű berendezések beszerzése,
 • műtárgykörnyezetet szabályózó-ellenőrző berendezések beszerzése,
 • légtisztító és levegőfertőtlenítő berendezések beszerzése,
 • meglévő berendezések javítása, karbantartása, szűrők cseréje,
 • kártevőmentesítés, fertőtlenítés

valósítható meg.

Pályázati keretösszeg: 136 millió forint

 • 1.a) alcél esetény 100 millió Ft.
 • 1.b) alcél: 36 millió forint

Pályázók köre:

 1. a) múzeumot fenntartó járásszékhely települési önkormányzat, Budapest Fővárosi Önkormányzat, valamint fővárosi kerületi önkormányzat.
 2. b) csak a megyei hatókörű városi múzeumot fenntartó önkormányzat

A támogatás formája: vissza nem térítendő költségvetési támogatás

A támogatás mértéke: maximum 4 millió támogatás.

Pályázatbeadási határidő: 2019.06.07.

További információ ezen a linken érhető el.Az EMMI kiírása muzeális intézmények szakmai támogatására

A Kubinyi Ágoston program muzeális intézmények számára kiírt pályázatának célja központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású muzeális intézmények szakmai támogatása érdekében.

Pályázati alcélok

 1. Múzeumok szakmai támogatása
  • állandó kiállítás előkészítése, létrehozása
  • állandó kiállítás teljes körű felújítása vagy korszerűsítése
  • a közönség számára eddig nem hozzáférhető műtárgyak bemutatása
 2. Közérdekű muzeális gyűjtemények, valamit közérdekű muzeális kiállítóhelyek szakmai támogatása
  • a tárgyi és szellemi örökség széleskörű bemutatása, így különösen állandó kiállítások megvalósítása és felújítása
  • infrastruktúrális fejlesztések (kivéve múzeumpedagógiai foglalkoztatóterek és tanulmánytárak kialakítása)

Keretösszeg: 370 millió ft

 • 1. alcél: 270 millió Ft
 • 2. alcél 100 millió Ft

Pályázók köre

az a települési önkormányzat

 • amely a kérelem benyújtásának időpontjában működési engedéllyel rendelkező muzeális intézményt tart fenn, vagy
 • a támogatási kérelem benyújtásának évében más természetes vagy jogi személy fenntartásában működő, működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmény fenntartását legalább 1 millió Ft-al támogatja és együttműködési megállapodás keretében vállalja, hogy további 5 évente legalább 500 ezer forinttal /forintértékben fogja támogatni.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A támogatás mértéke:

 • 1. alcél: 30 millió F
 • (önrész 10%)2. alcél: 4 millió Ft

Pályázatbeadási határidő: 2019.06.07.

További információ ezen a linken érhető el.