A 2020-as V4 pályázatok

A Visegrádi Alap meghirdette pályázatait, ahol háromféle programra lehet jelentkezni 2020 február 1-ig:

Visegrad Grants

Visegrad+ Grants

Strategic Grants.

A meghirdetett programokra az alább célkitűzések egyikét megvalósító projektekkel lehet pályázni:

1) Kultúra és közös identitás

2) Oktatás és kapacitásépítés

3) Innováció, K+F, vállalkozói készség

4) Demokratikus értékek és a média

5) Közigazgatás és intézményi partnerség

6) Regionális fejlesztés, környezetvédelem és idegenforgalom

7) Társadalmi fejlődés

A pályázók köre a következőképp alakul a különböző programok esetében:

Visegrad Grant:

A projektek legalább 3 V4 országból származó szervezet együttműködésével, aktív részvételével valósul meg

VAGY

két szomszédos V4 országból legalább 2 szervezet határon átnyúló együttműködése szintén jogosult támogatásra olyan projektekkel, amelyek a határtól 40 km-es körzetben zajlanak.
A projekt végrehajtásának maximális időtartama 18 hónap. A támogatások a projekt költségvetésének 100% -át fedezhetik, a költségek 15% -át
A projekteknek a támogatási program hét fókuszpontjának legalább egyikére kell irányulniuk.

Visegrad+ Grants:

A projekteknek érdemi együttműködést kell kialakítania legalább 3 V4 országból és legalább egy keleti partnerségi régió országából (EaP) vagy legalább egy nyugat-balkáni (WB6) országból származó szervezettel, függetlenül a pályázótól.
A projekt végrehajtásának maximális időtartama 18 hónap. A támogatások a projekt költségvetésének 100% -át fedezhetik, a költségek 15% -át
A projekteknek egyértelműen a program hét kiemelt területének egyik célkitűzésére kell irányulniuk, és az EU keleti partnerségének régiójában vagy a Nyugat-Balkánon kell végrehajtani.

Strategic Grants:

A projekteknek érdemi együttműködést kell kialakítania, és biztosítania kell az összes V4 országban működő szervezet aktív részvételét.
A projektek maximális időtartama 36 hónap, minimum 12 hónap
A támogatások a projekt költségvetésének 100% -át fedezik, 15% -át pedig általános költségek fedezésére
A projekteknek egyértelműen foglalkozniuk kell a Visegrad-csoport éves stratégiai prioritásaival.

A Visegrádi Csoport stratégiai prioritásai 2020-ban:

  1. Visszatérés a gyökerekhez

Projektek, amelyek a visegrádi régióban működő összes V4 tag együttműködésének hangsúlyozására összpontosítanak és az IVF (Nemzetközi Visegrádi Alap) megalapításának 20. évfordulójával is kapcsolatosak.

  1. A kis dolgok számítanak

A helyi szintű együttműködésre összpontosító projektek, amelyek célja a már meglévő kapcsolatok fejlesztése és új kezdeményezések kidolgozása. Az IVF (Nemzetközi Visegrádi Alap) helyi szintű láthatóságát javító projektek is.

  1. 30 évvel a vasfüggöny leomlása után - a civil társadalom kérdése

A civil társadalmak fejlesztésének és együttműködésének fontosságára összpontosító projektek a V4-ben és a szomszédos régiókban: a keleti partnerségi térségben (EaP) és a nyugat-balkáni országokban (WB6).

 

További részletes információk a Grant Guidelinesban és a V4 oldalán.

 

 

 

 

Országos
Muzeológiai Módszertani
és Információs Központ