Újra itt a Horizon - 2020 helyett Europe címen

A H2020 utódja a Horizon Europe, vagy magyar nevén Horizont Európa pályázatai áprilistól lesznek elérhetőek. Az NKFIH webinárium sorozatot indított februárban, ahol saját szakértői mutatják be a különböző szakpolitikai területek, klaszterek céljait, a folyamatot, a költségvetést és a tervezett kiírások tematikáját. Az előadók többször is hangsúlyozták, hogy az elmondott információk még nincsenek hivatalosan megerősítve, a végleges, mindenki által elfogadott és hivatalosan is publikált verzió majd csak a kiírásokkal egyidőben várható.
A múzeumi világ számára jó hír, hogy az előző periódushoz képest még markánsabban van jelen a kulturális örökség témája, hiszen külön desztinációt dedikált a Bizottság ennek a témakörnek. Fontos még, hogy az örökségi helyszínen kívűl a desztinációhoz tartozó témákban már egyéb kulturális örökségi területek is megjelennek, úgy mint a népművészetek, építészet, a nyelvek, a színház, a zene, filmipar és a kreatívipar. Az egész kulturális örökség téma kiegészül és megerősül a kulturális és kreatív ipar szektorával, mert ahhoz hogy egyidejűleg kulturális és üzletii értékeket tudjunk teremteni és növeljük a versenyképességet nagyon fontos ennek a szektornak a bevonása Csiszár Anita, Horizont Európa Cluster 2 szakértő véleménye szerint. Dr. Krasznai Zoltán, az Európai Bizottság Kutatásfejlesztési Főigazgatóságától azt is elmondta, hogy az előző időszakhoz képest kétszerese lesz a társadalom- és bölcsészettudományi kutatások keretösszege. A Horizont Európa Keretprogram céljai annyiban változnak az előző H2020-as periódushoz képest, hogy hatásvezérelt megvalósítást várnak el a támogatott projektektől és nagyobb társadalmi eredményeket valamint a lakosság aktív bevonását is.
A keretprogram pillérei és legfontosabb céljai, benne a "Culture, Creativity, Inclusive Society" Cluster helye:

illusztráció Dr. Krasznai Zoltán előadásából

A társadalom- és bölcsészettudomány szakpolitikai ágazat a 2-es számú, “Kultúra, kreativitás és befogadó társadalom” elnevezésű klaszterben jelenik meg. Ezen belül 3 desztinációt jelölt meg a Bizottság :
1. demokrácia és kormányzás
2. európai kulturális örökség/kulturális és kreatív ipar
3. társadalmi és gazdasági átalakulás
A 2. klaszter teljes, 7 éves költségvetése 1,9 milliárd EUR, és várhatóan, a három desztinációra kiírandő pályázatok összes költségvetése 423 millió euró lesz 2021-2022-es évben.

illusztráció Dr. Krasznai Zoltán előadásából

A 2. desztináció, az európai kulturális örökség/kulturális és kreatív ipar tématerületei és azok céljai:
- a közös értékek, műemlékek, helyszínek gazdagsága valamint a hagyományok, kézművesség, művészetek, építészet, a színház, a nyelvek, a filmek és a zene kreatív sokfélesége
- a kulturális örökség védelme, megőrzése és kreatív ápolása
- a tárgyi és szellemi kulturális örökség kihívásai: éghajlatváltozás miatti állapotromlás, környezetszennyezés, természeti és ember okozta károk, kifosztások, illegális kereskedelem, finanszírozás hiánya
Céljuk a történelmi helyek és műemlékek, műtárgyak, örökségi helyszínek, kulturális tájak, múzeumok és más kulturális intézmények, nyelvek, szokások, hagyományok és értékek védelme.
A témákkal szeretnék megerősteni a kulturális és kreatív ipari szektor (CCI) híd szerepét a művészet, gazdaság és technológia között, úgy, hogy üzleti és kulturális értékek jöjjenek létre. A kulturális és kreatív ipari versenyképességének növelése és a kulturális örökség védelme a digitális, élvonalbeli technológiák alkalmazásával, valamint aktív és fenntartható kapcsolat kialakítása az ipari érdekeltekkel, helyi hatóságokkal különösen a kutatási eredmények megvalósításánál és hasznosításánál. Mindezek megvalósítását világos stratégiaákkal és átfogó tervekkel kell alátámasztani, ahol a kutatási eredmények és ajánlások hasznosítása, különösen CCI-k részvétele esetén, egyértelmű.
Az oktatás és képzés erősítése felhasználók és stakeholderek számára, valamint minél nagyobb részvétel az ipar, a CCI-k és kkv-k részéről. És persze fontos kutatási téma a COVID-19 válság tanulságainak megismerése és a társadalom fenntartható kezelése, valamint hozzájárulás a zöld megállapodások és a fenntartható fejlődési célokhoz.

illusztráció Csiszár Anita előadásából

A 2021-ben várható, a 2. desztinácóhoz tartozó kiírások kutatásfejlesztési (RIA = research and innovation action) projekteknek:
1. Green technologies and materials for cultural heritage
2. New ways of participatory management and sustainable financing of museums and other cultural institutions
3. Cultural and creative industries as a driver of innovation and competitiveness
4. Preserving and enhancing cultural heritage with digital technologies
Mind a négy felhívás az un. RIA (reasearch and innovation action) típúsú, amir összesen 45 milló eurót dedikálnak. A pályázható összeg 2-4 millió euró. Felhívásonként 3 támogatottat választanak ki, ahol a minimum konzorciumi partnerszám 3.

illusztráció Csiszár Anita előadásából

A 2022-ben várható, a 2. desztinácóhoz tartozó kiírások kutatásfejlesztési támák (RIA = reserach and innovation action) vagy koordinációs és támogatási (CSA = coordination and support action) projekteknek:
1. Safeguarding endangers languages in Europe
2. Europe’s cultural heritage and art - promoting our values at home and abroad
3. The role of perceptions, formed by traditions, values and beliefs, in shaping European societies and politics in the 21th century
4. Traditional crafts for the future: new approaches
5. Towards a competitive, fair and sustainable European music ecosystem
6. Increase the potential of the international competitiveness of the European filmmaking industry
7. Protection of artefacts an cultural goods from anthropogenic threats
8. Effects of climate change and natural hazards on cultural heritage and remediation
9. Games and culture shaping our society
10. The New European Bauhaus

illusztráció Csiszár Anita előadásából


A 2022-es költségvetés várhatóan 92,8 millió euro lesz, ahol 9 RIA (reasearch and innovation action) és 1 CSA (coordination and support action) felhívás fog szerepelni. A pályázható összeg 2-4 millió euró, és 1 kiíráshoz 3 nyertes konzorciumot választanak ki.

illusztráció Csiszár Anita előadásából

A Horizont Európa Keretprogram céljairól dióhéjban, prezentáció az NKFIH főosztályvezetőjétől: http://www.h2020.gov.hu/hivatalrol/horizont-europa/eloadasok/csuzdi-szonja-horizont
A Horizont Európa magyar nyelvű tájékoztatója az Európai Bizottság oldalán: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/horizon_europe_hu_-_beruhazas_jovonk_alakitasaba.pdf
Horizon Europe angol nyelvű, hivatalos oldala az Európai Bizottság weboldalán: https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en

 

 

 

 

Országos
Muzeológiai Módszertani
és Információs Központ