Dr. Tóvári Judit: Digitális archívumok a kulturális örökség védelmének a szolgálatában és a közreműködő szakemberek IKT műveltsége

A közgyűjteményi intézményi rendszer, különösen annak könyvtári eleme az, amelyik az 1960-as évek óta világszerte úttörője volt az informatikai alkalmazások elterjesztésének.

Vizsgáljuk, hogy az egyes közgyűjteményekben (levéltár, múzeum, könyvtár) és az oktatásban milyen az alkalmazottak informatikai készsége és ez milyen hatást gyakorol gyűjteményük digitális közzétételére és a források oktatásban történő felhasználására.

 

Prezentáció letöltése

Tags: