Bánki Zsolt: Terminológia-megfeleltető szoftver fejlesztése az AthenaPlus projektben. Kísérlet a többnyelvű visszakereshetőség megteremtésére szemantikus eszközökkel

A Terminology Management Platform (TMP) – a Linked Heritage és az AthenaPlus projektek szoftverfejlesztése – lehetővé teszi a kulturális intézmények számára, hogy terminológiáikat könnyen publikálhassák a szemantikus weben Linked Data formában.

A «Terminology» kifejezés alatt a TMP kontextusában természetes nyelvi osztályozási, un. tudományszervezési rendszereket (Knowledge Organisation System), kontrollált szótárakat értünk. A fejlesztés hangsúlya a kulturális intézmények tezauruszaira esik, de más típusú osztályozási rendszereket, terminológiákat, tárgyszójegyzékeket is lehetséges TMP-vel kezelni. A TMP fejlesztőinek célja, hogy támogatást nyújtson új terminológiák létrehozásához és már létező terminológiák közötti kapcsolati háló kiépítéséhez. Jelen fejlesztési szakasz célja a többnyelvűség támogatása és az Europeana által a szemantikus weben publikált metaadatok minőségének javítása. A TMP támogatja az Europeana által ajánlott SKOS formátumot.

 

Prezentáció letöltése

Tags: