Dancs Szabolcs: ELDORADO: egy európai megoldás a digitális tartalomszolgáltatásra

A TÁMOP 3.2.4.B-11/1-2012-0002 azonosító számú pályázat keretében megvalósuló ELDORADO projekt egy olyan komplex digitális szolgáltatási rendszer létrehozását tűzte ki célul, amely a könyvtárak gyűjteményeire alapozva kíván hozzáférést biztosítani a magyar (főként írott) kultúra értékeihez.

A hozzáférés biztosítása független a művek jogi és digitalizáltsági státuszától, összhangban áll az európai törekvésekkel (Európai Digitális Menetrend, i2010, Új Reneszánsz, Horizon 2020 stb.). Mindez szoros együttműködést feltételez a kulturális ágazat szereplőivel, az érintett közgyűjtemények mellett a kiadókkal, a kiadói szövetségekkel, a közös jogkezelést vállaló szervezetekkel, a szellemi tulajdon védelméért felelős kormányzati szervekkel, stb. Az ELDORADO betűszó feloldása: ELektronikus Dokumentumküldés Országos Rendszere, Adatbázisa és DOkumentumtára. A megvalósuló szolgáltatás eminens célja tehát, hogy jól definiált munkafolyamat-követéssel támogassa és egységesítse a könyvtárakban zajló digitalizálási folyamatokat, valamint eszközt kínáljon a digitális tartalmak jogtiszta szolgáltatásához, ezáltal segítve a kereskedelmi forgalomban nem kapható, a könyvtárak polcain elfekvő kiadványok digitális formában történő „újraélesztését”. A hasonló célú, "hagyományos" projektekhez képest a rendszerspecifikáció kidolgozása mellett különös kihívást jelent és jelentett a kulturális ágazati összefogás előmozdítása, az érdekeltségek felismertetése, illetve egy megújuló, a digitális társadalom kihívásaihoz igazodó jogi környezet létrehozása.

Prezentáció letöltése

 

Tags: