Sz. Fejes Ildikó: MuzeumStat. Múzeumok számokban

Az EMMI Közgyűjteményi Főosztálya kérésére a 2011-ben létrehozott Országos Muzeológiai Módszertani és Információs Központ egyik első feladata volt a magyar muzeális intézményekre vonatkozó szakmai adatok egy rendszerbe történő integrálása.

A folyamatosan fejlődő rendszer egyrészt nyilvános szakmai és települési környezeti statisztikai adatokat, uniós társfinanszírozású múzeumi projekteket, intézményi elérhetőségi adatokat, alapdokumentumokat (működési engedélyek, alapító okiratok), valamint szakfelügyeleti jelentéseket, a vizsgálatokat támogató ügyviteli modult és a nyilvántartási dokumentumok készletnyilvántartási modulját tartalmazza. Az adatszolgáltatás gyakorlatából eredő új problémák kevés esetben tettek lehetővé automatizált megoldásokat, a folyamatos építkezés során először az adatcsoportokon belül (éves statisztikai jelentések), majd az adatcsoportok közötti adatkoherenciát kellett megteremteni ahhoz, hogy az online szolgáltatást el tudjuk indítani. Célunk egy hiánypótló, felhasználóbarát és a lekeresési eredményeket a különböző adat-vizualizációs technikákkal látványosan és informatívan megjelenítő szolgáltatás megteremtése volt, ahol közel 10 évre visszamenőleg váltak hozzáférhetővé a muzeális intézmények és működési környezetük legfontosabb adatai. A magyar és angol nyelvű online adatbázis az ommik.hu oldalról érhető el.

Prezentáció letöltése

 

Tags: