Ungváry Rudolf: A nemzeti földrajzi névtér kialakítása. Helynevek fölvételének módszere

Az előkészületek első szakaszában a földrajzi névtér jellemzőit elemeztük, számba vettük a helynevek típusjellemzőit, és a meglévő magyar névtér kezdeményezések kritikájával foglalkoztunk.

A névtér alapját egyrészt a Geotaurusz, másrészt a Földmérési és Távérzékelési Intézet által nyilvántartott „Magyarország Földrajzinév-tára”-nak névállománya alkotja. E két állomány egyesítése lesz a munka első szakaszában a feladat. Ezáltal kialakul az összes hivatalosan nyilvántartott földrajzi név állománya, beleértve nem csak a településeket és településrészeket, hanem a közigazgatás számára ugyancsak fontos természetföldrajzi helyek állományát is. A továbbiakban az együttműködéshez megnyerhető intézmények névállományát egyesítjük a meglévő állománnyal. A munka módszerét többek között az Óbudai Egyetem Geoinformatikai Intézetében tartott gyakorlatokon dolgoztuk ki. Térképek helynévanyagát hasonlítottuk össze a Geotaurusszal. Azokat a műveleteket, melyek a helynek megbízható azonosítását biztosították, különféle forrástérképeken ellenőriztük. A munka legfontosabb része a helynevek pontos térképi azonosítása volt. Alapja az adott hely földrajzi koordinátája. Ez köti össze mind a mai névváltozatokat, mind pedig az időben különböző neveket, adott esetben egészen a római korig visszamenőleg. A magyar földrajzi névtér esetében különleges jelentősége van annak, hogy a helynevek jelentős része nem a mai, hanem a történelmi Magyarország egész területéről származik, mégpedig időben különféle rétegződésekben.

 

Prezentáció letöltése

 

Tags: