Pavel Kats: Az Europeana megújulása

Az Europeana jelenlegi aggregációs technológiája és szemléletmódja az intézmény fennállásának korai szakaszában került kialakításra, és jól alkalmazható volt a kezdeti tartalmak felhalmozásához, illetve a kezdeményezés láthatóvá tételéhez.

Napjainkban, amikor az Europeana célja, hogy az Európában fellelhető kulturális tartalmak digitális szolgáltató infrastruktúrája legyen, mind az aggregációhoz való viszonyt, mind az azt létrehozó technológiát alapjaiban kell felülvizsgálni. Mivel az aggregáció az Europeana életének központi eleme, ez alapvető változást jelent az intézmény számára, így gondosan kell megtervezni és végrehajtani a megújulást. Az előadásban a folyamat első szakaszáról lesz szó: egy kísérleti munkáról, melynek célja az Europeana jövőbeli tartalomszerző felépítményének a megtervezése.

 

Tags: