Bánki Zsolt - Sz. Fejes Ildikó: Digitális társadalom - múzeumi digitalizálás. Múzeumok lehetőségei a KDS tükrében

Felgyorsult világunk, napjaink digitális társadalma új kihívások elé állítja a múzeumokat is. Az analóg, helyhez kötött – gyakorta egyedi kulturális örökségi tartalmakhoz való hozzáférés hagyományos útjai mellett új, korábban ismeretlen kommunikációs csatornák és tartalmak állnak az intézmények rendelkezésére.

Az információs társadalom létrehozta azt a technológiai feltételrendszert és szemléletbeli változást a múzeumokban, melyek révén az elszigetelten épülő gyűjteményi adatbázisok megnyíltak a digitális tartalomszolgáltatás számára, megteremtve ezzel a helytől és időtől független kultúra-befogadás lehetőségét. 2017 júniusában fogadta el a Magyar Kormány a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiát, meghatározva ezzel az elkövetkező évek digitalizálási prioritásait a múzeumi ágazatban is. A stratégia komoly lehetőséget jelent a muzeális intézményeknek, hogy felgyorsítsák digitális tartalmaik előállítását és publikálását. A folyamatot a jelenlegi helyzetkép ismeretén alapuló, és a stratégia célkitűzéseinek megvalósítását támogató ágazati szakmai elképzelések segítik.

 

Tags: