Káldos János: Az OSZK digitalizálási tervei és Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia

Az OSZK-ban az ezredforduló óta folyik digitalizálás, de az elmúlt év végén hozott kormányhatározatban rögzített támogatás segítségével lehetőség nyílt a digitalizálás és a digitális szolgáltatások megújítására.

A Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiához kapcsolódóan elkészült az OSZK digitalizálási stratégiája és készül a szolgáltatási stratégia is. Az előadásban az OSZK digitalizálási és szolgáltatási stratégiájának legfontosabb céljait, valamint a célok eléréséhez szükséges feladatokat és a jelenlegi helyzetet ismertetem. Ezen kívül szó esik még a magyarországi könyvtárak a KDS-hez kapcsolódó digitalizálási stratégiájáról és az könyvtári aggregáció lehetséges modelljéről.

 

Tags: