Dr. Racsko Réka: A digitális transzformáció mérésének lehetőségei

A jelenleg zajló 4. ipari forradalom jelentős hatást gyakorol a társadalom minden alrendszerére és új kihívások elé állítja azokat. E változások intézményi szinten túlmutatnak az infrastrukturális fejlesztéseken, szükséges hozzá a humánerőforrás képzése, a módszertan modernizációja is. Jelen előadás a Digitális Átállás Koefficiens (DIÁK) indikátorrendszerének bemutatására vállalkozik, amelyben 4 deszkriptor mentén mérhető egy intézmény digitális átállás folyamatának státusza.

Tags: