DIGITALIZÁLÁS

KDS - Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia
A Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia (KDS) célja, hogy biztosított legyen a nemzeti kultúrális kincseink, a közgyűjteményi tartalmak minél szélesebb körű, akadálytalan hozzáférése a kultúrafogyasztók számára.

A közgyűjteményi digitalizálás terén az eddigi állományvédelmi digitalizálást ki kell egészíteni a felhasználói szempontokat figyelembe vevő, közzétételi célú digitalizálással, aminek révén a közgyűjtemények minőségi és mennyiségi szempontból is fejleszthetik a gyűjteményükhöz való hozzáférést.

A stratégia megvalósításának első szakaszában, 2020-ig a közgyűjtemények digitalizált állományának – a teljes digitalizálandó állományhoz képest – meg kell közelítenie az 50%-ot. Cél emellett, hogy a digitális tartalmak egy közös kereső felületen legyenek elérhetőek és Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájához igazodva 40%-kal emelkedjen a közgyűjteményi tartalmakra épülő digitális tananyagok száma. A megvalósítás második szakaszában, 2025-ig cél az audiovizuális archívumok tartalomszolgáltatásának teljes körűvé válása, és az internetes archiválási szolgáltatás Kárpát-medencei hatókörrel történő működtetése.

A Kormány által a 1404/2017 (VI.28.) Korm. határozattal elfogadott Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia itt érhető el.


Hogyan alkossuk meg digitalizálási stratégiánkat?

A stratégia megalkotásának fő kérdései
strategiaalkotas kerdesei

Digitalizálás a gyakorlatban

Miért digitalizáljunk?

A múzeumi digitalizáció előkészítésének egyik legfontosabb eleme a célok meghatározása, ennek során körvonalazható, hogy milyen eredményt kívánunk elérni a tevékenységünkkel. Alapvetően két motivációs igény – akár párhuzamos – jelenlétével számolhatunk:

Hozzáférés - a felhasználók felé irányuló hozzáférés lehetőségeinek bővítésével; 
Megőrzés - a múzeumi tevékenység belső elvárásait tükröző, a megőrzésre összpontosító szándékkal.

 • Kulturális közvagyon hozzáférhetővé tétele
  Újabb felhasználói célcsoportok elérése az oktatás, élethosszig tartó tanulás, művelődés és kutatás területén, tudományos vagy közönségigények figyelembe vétele.
 • Online megjelenés
  Intézményi megjelenés, további szolgáltatási célokkal.
 • Reprodukció
  Eredeti tárgy /dokumentum eredeti tulajdonságainak reprodukálása, megőrzése, közzététele.
 • Publikáció
  Tudományos vagy ismeretterjesztési célok.
 • Szolgáltatás, jövedelemszerzési forrás
  Közönség számára képszolgáltatás, kreatív jövedelemszerzési források kialakításának lehetősége.
 • Műtárgyvédelem, állagmegóvás
  Tárgyak fizikai állapotának megóvása a bemutathatóság biztosítása mellett, logisztikai, tárolási szempontok érvényesítése, dokumentálás, tárgyak elérhetővé tétele.
 • Nyilvántartások digitalizálása
  Nyilvántartások használatának egyszerűsítése, kibővítése a gyűjteményi és a kutató munkához.
 • Nyilvántartás adatstruktúrájának modernizálása, bővítése
  Digitalizálási projektekhez való csatlakozás megkönnyítése, metaadat rendszerek átvétele.

Hogyan válasszunk gyűjteménykezelő rendszert?

Hogyan válasszunk gyűjteménykezelő rendszert? Egy muzeális intézmény számára a megfelelő gyűjteménykezelő rendszer kiválasztása körültekintést és alapos megfontolást igényel. Egy ilyen nagyobb beruházás esetén érdemes figyelembe venni az intézmény stratégiai céljait, továbbá a gyűjtemény és a felhasználók igényeit is. Az angol Collections Trust összeállított egy 10 kérdésből álló listát, amelyet megválaszolva közelebb kerülhetünk a számunkra megfelelő gyűjteménykezelő rendszer megtaláláshoz.

1. Milyen forrásokra van szükségünk?
Az anyagiakon kívül szükség lehet a munkatársakra, esetleg önkéntesekre és különböző készségekre is.
Letölthető segédletek

 

 

 

Országos
Muzeológiai Módszertani
és Információs Központ