LELTÁRKÖNYVEK

A muzeális intézményekben őrzött kulturális javak nyilvántartási eszközeinek igényléséről:

A muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról szóló 20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet 30. pontja értelmében a gyarapodási naplót, a szakleltárkönyveket, a duplumnaplót, valamint az auditált számítógépes nyilvántartásból kinyomtatott nyilvántartási eszközöket időtálló, savmentes, az ISO 9706 szabványnak megfelelő papíron, számozott, fűzött vagy egybekötött lapokból kell készíteni, illetve előállítani.
Az előírásoknak megfelelő nyilvántartási eszközök mellett egyéb nyilvántartási dokumentumok is igényelhetők a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Muzeológiai Módszertani és Információs Központjától 12. 000 Ft + ÁFA/db, azaz bruttó 15. 240 Ft/db egységáron.
 
Az alábbi nyilvántartási eszközök rendelhetők meg Központunktól:
  • Gyarapodási napló
  • Duplum napló
  • Mozgatási napló
  • Letéti napló
  • Kölcsönzési napló
  • 1-10. sz. szakleltárkönyvek
  • Adattári leltárkönyv
  • Adattári fénykép-leltárkönyv
  • Kiállítási segéd- és technikai eszközök leltárkönyve

Az igénylést az intézmény vezetője vagy fenntartója a lent mellékelt megrendelőlapon e-mailben vagy postán a 1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16. címre (az Magyar Nemzeti Múzeum OMMIK részére címezve) juttathatja el. A vételárat kétféle módon lehet kiegyenlíteni:
• az MNM által elküldött készpénz átutalási megbízással (csekken) történik a fizetés és az összeg beérkezése után az intézmények hivatalos számlát kapnak vagy
• az MNM által kiállított és megküldött banki átutalásos számla teljesítésével, a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül szükséges, hogy megtörténjen a kifizetés.

A megrendelőlaphoz csatolni kell költségvetési szervek esetén a muzeális intézmény alapító okiratának, működési engedélyének, továbbá szervezeti és működési szabályzata gyűjteményekre vonatkozó oldalainak másolatát; közérdekű muzeális kiállítóhely esetén ezeken felül a fenti rendelet 22. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint a muzeológussal kötött megbízás és a muzeológus végzettségét igazoló oklevél másolatát.
Az összeg beérkezését követően a leltárkönyvek személyesen a 1053 Budapest, Magyar u. 40. MNM OMMIK főosztályon vagy postai úton vehetők át. A postaköltség a megrendelőt terheli. A Magyar Nemzeti Múzeumnak nem áll módjában számlát kiállítani a postaköltségről. A postaköltség számlázási lehetőségéről, kérjük, tájékozódjon az illetékes postafiókban.
Image
További információ: 
Magyar Nemzeti Múzeum OMMIK 
Telefon: 06-1-327-7700/565-ös mellék
E-mail: ommik@mnm.hu 

 

 

 

Országos
Muzeológiai Módszertani
és Információs Központ