Image
2013        2014        2015        2016        2017        2018       2019      2020      2021     2023

MuseumDigit 2018

KULTÚRA - STRATÉGIA - KOMPETENCIA

A múzeum Dísztermében zajló kétnapos programra 200 érdeklődő regisztrált, a harmadik napon megtartott három workshopnak 26 résztvevője volt. A meghívott 8 külföldi előadó és 15 magyar szakértő szekciókra bontva tartották meg prezentációjukat a múzeumi élet fontos és aktuális kérdéseiről, az alábbi témák szerint csoportosítva:

  • Digitalizálási stratégiák és eljárások a GLAM szektorban
  • Digitális tartalmak menedzselése
  • Műtárgyak és digitális technológiák
  • Digitális kultúra az Európai Unióba
  • Digitális kompetencia

A szakmai kommunikációt segítette, hogy minden szekció végén a szekcióvezetők segítségével a téma megvitatására is sor került valamint egy moderált beszélgetés során a kiállító cégek és intézmények is bemutatkozhattak, megoszthatták a kulturális szférában szerzett tapasztalataikat. A közönség soraiban ülő kollégák észrevételei, kérdései bebizonyították, hogy a múzeumi digitalizáció fontos és aktuális téma mind itthon, mind pedig külföldön. A résztvevőknek kiküldött, rendezvényt értékelő online kérdőívek alapján pedig egyértelművé vált, hogy nagy igény van a téma tárgyalására, nemzetközi példák megismerésére és a közös gondolkozást elindító tematikus workshopokra is.

Image
ELŐADÓK

Czékmány Anna
Petőfi Irodalmi Múzeum, Múzeumpedagógiai és Felnőttképzési Főosztály

A Petőfi Irodalmi Múzeum az egyik legnagyobb, országos hatókörű, közintézmény Magyarországon, s mint ilyennek kötelessége, hogy a kortárs múzeummal szemben támasztott megváltozott befogadói / felhasználói igényekre érzékeny és invenciózus módon reagáljon, s tapasztalatait megossza, tágabb körben felhasználhatóvá tegye.


Fehér Miklós
Országos Széchenyi Könyvtár, Könyvtári Intézet

A 2000-ben alapított Intézetnek 2001 óta a munkatársa. Kezdetektől a feladatai közé tartozott a könyvtár és társadalom kérdéskör gondozása. Ezen belül a könyvtári tevékenység szabályozása, a tevékenységről szóló statisztikai beszámolás. Bekapcsolódott a könyvtáros képzés, továbbképzés rendszerébe. 2001-től könyvtári szakértő (könyvtárak működtetése szakterület), 2002-től könyvtári szakfelügyelő. A Magyar Könyvtárosok Egyesületének 1987-től tagja és 2007-től az MKE elnökség választott tagja. Az Intézetben igazgtói  jelenlegi pozíciómat 2017. május 1-óta töltöm be.


Eva Fog
DigiPippi

Eva Fog a DigiPippi alapítója és elnöke. A DigiPippi egy olyan nem kormányzati fenntartású szervezet, amely 7 és 13 éves kor közötti lányok oktatásával foglalkozik, és a nemek közötti egyensúly megteremtését tűzte ki célul az IT szektorban. A különböző technikai hátterű női mentorok segitségével, DigiPippi megpróbálja fenntartani a lányok alapból meglévő érdeklődését a terület iránt műhelymunkák, iskolai tanfolyamok és különböző események szervezésével.


Dr. Főző Attila László
Digitális Pedagógiai Módszertani Központ

A Digitális Pedagógiai Módszertani Központban dolgozom senior digitális pedagógiai szakértőként, koordinátora vagyok a Digitális Témahétnek, valamint az EU Code Week egyik hazai nagykövete vagyok. Az oktatás és digitális technológia kérdéseivel két évtizede foglalkozom, tanítottam középiskolában, részt vettem tananyagfejlesztési projektekben, dolgoztam oktatási portálnál is, valamint részt vettem az első hazai digitális élményközpont, az Alba Innovár létrehozásában. Jelenleg is tartok pedagógus továbbképzéseket és óraadó vagyok az ELTE PPK-n.


Dafydd James 
Walesi Nemzeti Múzeum

Dafydd James a kulturális és tanulási szektorban 16 éves munkatapasztalattal és kilencéves vezetői gyakorlattal rendelkezik, többek között a termékfejlesztés, szoftverek, kiállítási berendezés, infrastruktúra, digitális tartalmak és gyűjtemények, e-kereskedelem, digitális tanulás, közösségi média, marketing és ügyfélszolgálat területén. Az elmúlt időszakban elvégezte a közösségi média bevezetését egy decentralizált szervezetbe, új csapatok létrehozását és fejlesztését, valamint digitális stratégia létrehozását és megvalósítását egy 30 millió fontos átállási projekt keretében.

A Wales-i Nemzeti Múzeumban feladatai közé tartozik a digitális átállás irányítása, a felhasználó-központú szolgáltatások megvalósítása projekt- és termékmenedzsment-módszertanok fejlesztésével, belső digitális készségfejlesztési keretrendszer kidolgozásával, valamint a digitális tartalmak és közönségfejlesztés érdekében létrehozott decentralizált modell megalkotásával.


Monika Hagedorn-Saupe
CIDOC (Nemzetközi Dokumentációs Tanács)

Monika Hagedorn-Saupe professzor asszony matematikát, szociológiát, pszichológiát és felnőttképzést tanult a bochumi Ruhr-Universität-ban, a londoni Kings College-ban és a berlini Freie Universität-ban. 1985 óta az Institut für Museumsforschung (Staatliche Museen zu Berlin, Stiftung Preußischer Kulturbesitz) munkatársa. 1994 óta az intézet igazgatóhelyettese, a látogatókra vonatkozó múzeumi kutatásokkal és múzeumi statisztikákkal foglalkozó részleg vezetője, számos európai projekt felelőse. A CIDOC (az ICOM dokumentációs bizottsága) és a CIDOC Információs Központok munkacsoportjának elnöke. 2001-ben a német szövetségi kormány felkérésére részt vett az európai NRG-ben (nemzeti képviselők a kulturális javak digitalizálására), majd 2016-ig tagja volt az EC MSEG-nek (a tagállamok digitalizálási és digitális megőrzési szakértői csoportja), az EC DCHE (Digitális Kulturális Örökség Szakértői Csoportja és az Europeana) tagja, a Michael Culture Association és az Europeana alelnöke, az ICOM-Europe vezetőségi tagja, a berlini University of Applied Sciences (Alkalmazott Tudományok Egyetem ) muzeológia professzora, valamint terminológiát tanít az ausztriai Krems múzeumaiban.


Kómár Éva
Magyar Nemzeti Múzeum

Múzeumi könyvtáros, múzeumi szakinformatikus, 1993-tól 2016-ig a Petőfi Irodalmi Múzeum, az idei évtől a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Muzeológiai Módszertani és Információs Központjának munkatársa. 2003 óta foglalkozik a múzeumi szakanyagok adatbázisrendszerekben történő feltárásának formai és tartalmi módszertani kérdéseivel, a digitális tartalmak online publikációjának lehetőségeivel, valamint a kiállítások informatikai támogatásának új technológiáival. Jelenleg a hazai múzeumi ágazati aggregációs szolgáltatás kiépítésében vesz részt.


Kónya Béla Tamás
Ludwig Múzeum, Műtárgyvédelmi és Restaurátor Osztály

2008 óta a Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum gyűjteménykezelési és műtárgyvédelmi stratégiájának felelőse. A Magyar Képzőművészeti Egyetem kőszobrász-restaurátor, valamint művészettörténet és vizuális tanár (MA) szakán végzett 2006-ban. A Ludwig Múzeumban főbb tevékenységei közé tartozik a kortárs művészet (hagyományos és médiaművészeti alkotások) restaurálása és megőrzése területén folytatott módszertani kutatás, valamint időszaki és állandó kiállítások szervezésének koordinálása.


Kulcsár Zsolt
Integral Vision

Az Integral Vision kulturális intézményeknek fejleszt innovatív webes megoldásokat. Az együttműködéseink során arra törekszünk, hogy a megrendelőinkkel egy csapatot alkotva szolgáljuk ki a felhasználói igényeket. Fontosnak tartjuk, hogy a létrejövő terméknek megkülönböztettt értéke legyen a kultúrafogyasztók körében.


Lengyel Mónika
Monguz Kft.

Lengyel Monika könyvtárinformatikus. 1993-ban végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a Bölcsészettudományi Karon történelem–könyvtárinformatika szakon. A Budapesti Gazdasági Főiskolán a PSZF – Számítástechnikai Tanszéken számítástechnikai programozó OKJ szintű képzésen vett részt. 1993-tól 2010-ig az MTA SZTAKI-ban tudományos munkatársként dolgozott, a Tinlib és Huntéka integrált könyvtári rendszerek beüzemelésével, terméktámogatásával foglalkozott. 2011-től a Monguz Kft. támogató munkatársaként, 2013-tól a Terméktámogatási Osztály vezetőjeként gondoskodik a felhasználók elégedettségéről. Fő szakterülete az adatbányászat, adatmigráció, több évtizedes konverziós tapasztalattal rendelkezik. Évek óta megbízott oktatója a Könyvtári Intézet segédkönyvtáros képzésének, korábban pedig részt vett a Kaposvári Egyetem könyvtár szakos hallgatóinak képzésében.


Lengyelné dr. Molnár Tünde
Eszterházy Károly Egyetem Médiainformatika tanszék

2008-ban doktorált az Eötvös Loránd Tudományegyetemen könyvtártudományból. Végzettségei: Informatikus könyvtáros, és matematika-számítástechnika szakos tanár. Kutatási területe: humán teljesítmény technológia, automatikus referátumkészítés, továbbá a pedagógiai kutatások matematikai elemzései, mérés-értékelés és tudásszintmérés.


Dr. Lontai Mária
Lontai Ügyvédi iroda

1983. évben szerzett diplomát az ELTE Állam és Jogtudományi Karon. Az 1986. évben megszerzett jogi szakvizsgát követően jogtanácsosként működött állami vállalatoknál, valamint 1990-től részt vett a privatizációban, illetve annak irányításában. Ügyvédi tevékenységet 1996 óta folytat. Az ipar, idegenforgalom, kereskedelem, ideértve a gyógyszer kis- és nagykereskedelem, kockázati tőke befektetésekkel foglalkozó, továbbá az agráriumban működő gazdálkodó szervezetek mellett, állami és önkormányzati – így egészségügyi szolgáltató – költségvetési szervezetek számára is végzett, illetve végez jogi szakértői tevékenységet, tanácsadást. Adatvédelmi tisztviselői megbízatása van költségvetési szervezetnél. Műemlék-felújítási, helyreállítási, restaurálási, régészeti tevékenységgel foglalkozó állami gazdálkodó szervezettel 2001-től; a Magyar Nemzeti Múzeummal 2011 júniusától folyamatos az együttműködése.

Magali Mallet
Sainte-Mère-Eglise Partraszállás  Múzeuma

Magali Mallet marketing és turizmus területén folytatott tanulmányokat. Önkormányzati tanácsadóként dolgozott, majd hét évig a La Manche (Normandia, Franciaország) turisztikai fejlesztésért felelős szervezetének volt az igazgatója. 2013 óta az Airborne Múzeum vezetője.


Douglas McCarthy
Europeana

Az elmúlt két évtizedben Douglas McCarthy múzeumoknál, privát művészeti gyűjteményeknél és képarchívumoknál dolgozott, többek között fotográfiai stúdió menedzserként, kutatóként, kurátorként, valamint gyűjteményi menedzserként. A kíváncsiság és a vizuális kultúra iránt érzett lelkesedéstől vezérelve, szenvedélyesen támogatja a kulturális örökség szabad hozzáférhetőségét, az eszmecsere előmozdítását és a virágzó, tudásalapú gazdaság megteremtését. Rendszeresen publikál az Europeana Pro portálra, valamint elindította a Múzeumok a digitális korszakban sorozatot, amely olyan kulturális intézményeket mutat be mint a Pinakotheken, a Wellcome Collection, a Szlovák Nemzeti Galéria vagy a Mauritshuis. Douglas McCarthy jelenleg a GLAM (képtárak, könyvtárak, levéltárak, múzeumok) szektorban a nyílt hozzáférési politikát vizsgáló nemzetközi felmérést vezeti, az Exeter-i Egyetemen dolgozó Andrea Wallace-szal együttműködve.


Németh Edina
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Németh Edina 1999 óta foglalkozik európai kutatási programokkal, információs és kommunikációs technológiai projektek, pályázók támogatásával. Az Európai Uniós kutatási keretprogram támogatásával az ötödik keretprogram óta foglalkozik, számos projekt megvalósításában, európai szakmai munkacsoportokban vett részt (Európai Kutatási Térség, ICT kutatási portál, EU13).   Jelenleg a Nemzeti Innovációs Hivatal megbízásából a Horizont 2020 ICT és FET (Jövőbeni és feltörekvő technológiák) programok nemzeti kapcsolattartója és programbizottsági tag.


Pap Ildikó
Magyar Természettudományi Múzeum, Embertani Tár

Multidiszciplináris kutatócsoportjaink a történeti embertani csontvázmaradványok, valamint a mumifikálódott és mumifikált humán és állatmúmiák kutatásával foglalkoznak. Az antropológiai és a paleopatológiai kutatások az elmúlt években egyre több tudományterület módszereit, technikáit alkalmazzák. Mindezek megvalósítását a hazai és külföldi egyetemek, kutatóintézetek, múzeumok és ipari cégek munkatársaival való együttműködés tette lehetővé.


Kati Price
Victoria és Albert Múzeum

Kati vezeti a Victoria és Albert Múzeum a digitális média és kiadvány területét,  egy olyan csapatot vezet, amely a technológia, a design és a tartalomfejlesztés területén dolgozik. Ő felelõs a Victoria és Albert Múzeum digitális vagyonának márkájáért, a felhasználói élményért, felügyeli a tartalom kidolgozásáért és gyártásért, mind digitális és nyomtatott formában.

Kati a V&A/ Royal College of Art művészettörténeti mesterképzésének elvégzése óta tartalomfejlesztési és a kommunikációs területre specializálódott, a  márkafejlesztés, PR és marketing valamint digitális média terén szerzett tapasztalatot.  A tervezőiparban eltöltött több mint 17 év alatt olyan nonprofitok szervezetekkel dolgozott mint a Design Tanács és a Sorrell Alapítvány, valamint a csúcskategóriás SCP és Vitsoe kereskedőházakkal. Szenvedálye a felhasználóközpontú tervezés, a tartalomfejlesztés és a digitális valóság. Kati díjnyertes digitális termékek és szolgáltatások kifejlesztésén dolgozott, mentor és coach, rendszeresen előad nemzetközi konferenciákon.


Dr. Racskó Réka
Eszterházy Károly Egyetem, Matematikai és Informatikai Intézet
Médiainformatika Tanszék

Az Eszterházy Károly Egyetemen 2017-ben szerzett doktori fokozatot neveléstudományi területen.  Végzettségei: informatikus könyvtáros és kommunikációs szakember, okleves informatikatanár és pedagógiai értékelés mérés tanára. Kutatási területe az elektronikus tanulási környezetek kialakításának feltételei, az oktatási közeg digitális átállásának vizsgálata kvalitatív és kvantitatív módszerekkel.


 

Szabó Attila
Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet

Színháztörténész, muzeológus, tanár. 2009 óta az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet munkatársa, ahol nemzetközi referensként, gyűjteménykezelőként és kutatóként dolgozott, 2014 óta az intézmény igazgatóhelyettese. 2006-ban szerzett diplomát a veszprémi Pannon Egyetem Színháztudományi Tanszékén, angol–színháztörténész szakon. 2018-ban szerezte meg doktori fokozatát a Pécsi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájában a Performatív múltfeldolgozás Közép-Európában és a világszínházban című disszertációjával. 2013-2014 között Fulbright ösztöndíjasként a City University of New York Martin E. Segal Theatre Centre doktorandusz kutatója volt. 2006 óta tagja a STEP Project on European Theatre Systems nemzetközi színházszociológiai kutatócsoportnak. Több nemzetközi kutatói projekt magyar koordinátora volt (TACE – Színházépítészet Közép-Európában, ECLAP – Az előadó-művészetek európai digitális könyvtára). Számos V4-es kutatói és színházpromóciós projekt résztvevője, a PACE.V4 keretprogram egyik alapítója, több nemzetközi színházi konferencia szervezője és résztvevője. Számos tudományos publikáció szerzője angol és magyar nyelven. A Színházi Adattár adatbázisának szakmai vezetője, a szinhaztortenet.hu portál koordinátora. Egyetemi vendégtanárként, színházi fordítóként is dolgozott. 2018-ban a fiatal muzeológusoknak megítélt Pulszky Károly díjban részesült. Főbb kutatási területei: színház és múltfeldolgozás, dokumentarista színház, színházszociológia, digitális színháztörténetírás.


Sz. Fejes Ildikó
Magyar Nemzeti Múzeum Országos Muzeológiai Módszertani és információs Központ

1967-ben született Budapesten, egyetemi tanulmányai végén az ELTE Bölcsészettudományi Karán történelem és régészet szakon fejezte be. 2008-ban posztgraduális képzés keretében a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán okleveles európai szakértő diplomát szerzett, 2014-ben a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolán Arts&business manager képesítést. Több, mint 25 éve dolgozik a Magyar Nemzeti Múzeumban: többek között adatbázis építésekben, internetes és multimédia tartalomfejlesztési projektekben vett részt, európai uniós projektekben intézményi projektmenedzsment feladatokat látott el. 2011 óta az Országos Muzeológiai Módszertani és Információs Központ (OMMIK) vezetője, a Központ szolgáltatásainak kiépítését irányította. 2016 júliusától az ICOM AVICOM Múzeumi Új Audiovizuális, Kép- és Hangtechnológiák Nemzetközi Bizottság vezetőségi tagja.


Tóth Máté
Országos Széchényi Könyvtár, Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály és Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Könyvtártudományi PhD fokozatott szerzett 2010-ben majd 2015-ben gazdaságinfromatikusi BA végzetséget. 2003 óta dolgozik az OSZK kötelekében, 2010 óta a Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztályon, melynek 2016 óta az osztályvezetője. Mellette a Pécsi Tudományegyetem, Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar adjuntusa. Szakterülete és témái: digitalizálás, szemantikus web, web 2.0; hazai és nemzetközi könyvtári trendek;
könyvtár és társadalom kapcsolatrendszere.


Barend Verheijen
Studio Louter

Barend Verheijen a Tartalomfejlesztési osztály vezetője. Mint kreatív partner, felelős a koncepciók és a történetek kidolgozásáért, valamint az összes tartalom előállításáért. Barendnek közel 20 éves tapasztalata van a múzeumi világban. Mielőtt 2000-ben csatlakozott a TWV Media-hoz (Studio Louter elődje), az Amszterdami Német Intézet oktatási koordinátora és a Clingendael, Holland Nemzetközi Intézet kutatója volt. Tanulmányait az Amszterdami Egyetem történelem szakán folytatta.

ELŐADÁSOK
KIEMELT TÁMOGATÓK ÉS KIÁLLÍTÓK
Histovery
Integral Vision
Tripont
KIÁLLÍTÓK
Qulto
Sztaki
Testo
Guide Now
MOME

Képek a konferenciáról 

0
Konferencia
0
Előadó
0
Előadás
0
Résztvevő

 

 

 

Országos
Muzeológiai Módszertani
és Információs Központ