MÚZEUMI SPEKTRUM

A társadalmi és gazdasági környezet egyre gyorsuló ütemben változik, melyben a múzeumoknak magas színvonalon kell megfelelniük a társadalmi és fenntartói elvárásoknak, emellett a mindennapokban az intézményeket hatékonyan és eredményesen, a jogszabályok teljes körű betartásával működtetni.

Az EMMI Közgyűjteményi Főosztálya felkérésére a múzeumok szakmai működését korszerű módon leíró alapdokumentumot, az ún. Múzeumi Spektrumot a „közgyűjteményekben őrzött kulturális javak nyilvántartásának kérdései” munkacsoport dolgozza ki. A munkacsoportban a feladat végrehajtását –minisztériumi felkérésre– az OMMIK vezeti, koordinálja.
Image
A szakmai anyag kidolgozásában a brit múzeumok gyűjteményeire vonatkozó standard (Spectrum 4.0.) metodikáját, illetve a közgyűjtemények tevékenységét, szakmai működését meghatározó 2008. január 1-jével hatályon kívül helyezett Muzeális Közgyűjtemények Ügyrendi Szabályzata által meghatározott szempontokat vesszük figyelembe.

A Múzeumi Spektrum kidolgozásával egységes intézményi gyakorlat, egységes módszertan, egységes fogalomrendszer jön létre. A jogszabályi követelményeket és a szakmai protokollokat /követelményeket egyaránt beépítjük a szakmai munkafolyamatokba, így az intézményi működés a külső ellenőrzésekre is rendszerszinten fel tud készülni, támogatva a hatékony és minőségi feladatellátást.
 

A magyar szakmát segítendő muzeumispektrum.hu címen elindult egy weboldal a folyamatokról, jogszabályokról, a mutatószámok rendszeréről és vonatkozó fogalmakról. Érdemes megismerni alaposabban is, hogy az egyes intézményi besorolás szerint: országos múzeum, országos szakmúzeum, megyei hatókörű városi múzeum, területi múzeum, tematikus múzeum, közérdekű muzeális gyűjtemény, közérdekű muzeális kiállítóhely a Spektrum rendszere milyen folyamatokat ír elő és azok hogyan kapcsolódnak egymáshoz.

 

 

 

Országos
Muzeológiai Módszertani
és Információs Központ