• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • Avicom
  • Museumap

Pályázatok

Számos aktuális pályázat található Hazai pályázatok menüpontunkban. Le ne maradjanak róluk! 

Pulszky Ferenc-díj 2017

A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület idén is meghirdeti a Pulszky Ferenc-díjat. Az elismerés olyan muzeológusnak, restaurátornak, közművelődési vagy más szakágban tevékenykedő szakembernek adhatók, aki irányító, elméleti, tudományos vagy gyakorlati munkájával jelentős mértékben hozzájárult a magyar múzeumügy fejlődéséhez, a múzeumokban őrzött tudás széleskörű társadalmi népszerűsítéséhez, megújításához, továbbfejlesztéséhez.

A díjazott személyére múzeumi szakemberek vagy közösségek tehetnek javaslatot, melyek alapján a választmány dönt. A díj átadására hagyományosan a társaság évi rendes közgyűlésén, előreláthatólag 2017. tavaszán kerül sor, díjazott emlékplakettben és oklevélben részesül.

Javaslatot egy elektronikus jelölőlap kitöltésével lehet benyújtani 2017. január 31-ig.

A jelölőlap itt érhető el >>

Pályázat a múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztésére

A hazai kulturális intézmények (könyvtárak, közművelődési intézmények, muzeális intézmények) nagy része (beleértve a kis intézményeket is) klasszikusan foglalkozik egész életen át tartó tanulást támogató tevékenységekkel, azonban sok esetben a jelenleg rendelkezésre álló infrastruktúra a legtöbb esetben elavult, vagy nem áll rendelkezésre korszerű, tanulási célokra megfelelő helyiség, illetve technikai eszköz. Szükséges a tanulási folyamatok, a kompetenciafejlesztés és a képzések, valamint a szolgáltatások működtetéséhez a korszerű IKT infrastruktúra megteremtése is. Létre kell hozni a használók számára a közgyűjteményekben (pl. könyvtárakban) őrzött dokumentumokhoz és információvagyonhoz való akadálymentes hozzáférés eszközrendszerét. Az EFOP 4.1 intézkedése tartalmazza a nem formális és informális tanulási alkalmak, képzések, programok és szolgáltatások lebonyolításhoz szükséges közgyűjteményi (könyvtári, múzeumi, levéltári) és közművelődési infrastruktúra fejlesztését, továbbá a tanulási, kreatív és szolgáltató terek kialakítását, bővítését.

Museums and Heritage Awards 2017 - Nemzetközi díj pályázat

A Museums and Heritage Awards verseny a múzeumi világ legjobb gyakorlatait díjazza. A nemzetközi díj egyike a verseny során kiosztott 11 díjnak, és az Egyesült Királyságon kívüli bármelyik ország pályázhat rá.  

A jelentkezőktől azt várják, hogy bemutassák egy új múzeum létrehozását vagy egy létező intézmény újragondolását - és azt, hogy ez miért számít innovatívnak.

A díjátadót május 17-én szervezik Londonban.

Jelentkezési határidő:  2017. február 1.

További információk és jelentkezés >>

Kapcsolat

MNM OMMIK

1053 Budapest
Magyar u. 40.
Telefon: 06-1-327-7700/573
E-mail: ommik@hnm.hu
Web: ommik.hu

Kapcsolat

Magyar Nemzeti Múzeum

1088 Budapest
Múzeum krt. 14-16.
Telefon: 06-1-327-7749
E-mail: info@hnm.hu
Web: www.hnm.hu