ommik kukac mnm pont hu +36-1-327-7700/565
Doktor Kinde Anna


Június 21-én sikeresen megvédte doktori disszertációját Kinde Anna muzeológus kolléganőnk. 

The Function of Cathedral Spaces in Late Medieval Central Europe (1300-1563 ) című értekezését nyilvános vita keretében védte meg, a bírálóbizottság cum laude minősítésben részesítette.

A kutatás a magyar, cseh és lengyel területekről választott esettanulmányokat vizsgált: részben még álló épületeket, részben már csak régészetileg értelmezhető épületmaradványokat. A székesegyházak építéstörténetének felvázolásával, valamint a térhasználhathoz köthető források (liturgikus szerkönyvek, egyházi szabályozások, adománylevelek stb.) segítségével trendek kerültek napvilágra. A disszertáció fejezetei olyan kérdésekre válaszolnak, mint hogy miért terjedt el a 14. századi szentély-átépítéseknél a szentélykörüljárós elrendezés, miért volt második kórusa a zágrábi székesegyháznak, valamint milyen szerepet játszottak a székesegyházak kapui a késő középkori egyházjogi életben. A kutatás erőssége, hogy az építészettörténet mellett a liturgiatörténeti forrásokra is támaszkodik, így lehetségessé vált az egri székesegyház késő középkori szakrális topográfiájának rekonstrukciója is.

Ezúton is gratulálunk kiváló eredményéhez és további sok sikert kívánunk szakmai munkájához! 

Anna az MNM OMMIK munkatársaként kamatoztatja tudását. Feladatai közé tartozik: muzeológiai-módszertani anyagok kidolgozása, szakmai rendezvények – mint pl. a MuseumDigit konferencia –szervezése. Írásai a Magyar Múzeumok Online-on olvashatók: „storytelling” és „a múzeum, mint harmadik hely” témakörökben.